نویسنده = خوش‌کیش، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ها و کاربردهای تثبیت دی اکسیدکربن

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 60-71

مرتضی خوش‌کیش؛ حسین بوهندی