نویسنده = خرم شکوه، عفیفه
تعداد مقالات: 1
1. نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 86-107

حسام رمضانی؛ مهدی شریف؛ عفیفه خرم شکوه