نویسنده = لطفعلی ئی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 20-26

مژگان میرزاطاهری؛ امیر فدایی؛ مهرناز لطفعلی ئی