نویسنده = برخه، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 29-39

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی