نویسنده = بایرامی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-85

رامین بایرامی؛ مهدی عبداللهی