مروری کوتاه بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری تهیه شده از طریق پلیمری شدن انتقال زنجیرۀ برگشت پذیر افزایش- قطعه قطعه شدن(RAFT) در دارورسانی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی

2 دانشجوی کارشناسی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

اخیراً به کارگیری روش‌های پلیمری شدن رادیکالی کنترل‌شده/̋ زنده̋ به منظور تهیه مواد پلیمری مختلف به علت مزایای این روش‌ها و رفع معایب پلیمری شدن رادیکالی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. تا به حال، روش‌های مختلفی برای پلیمری شدن رادیکالی کنترل‌شده/̋ زنده̋ در متون علمی گزارش شده است. اما به‌طورکلی سه روش اصلی پلیمری شدن رادیکالی کنترل‌شده/ ̋̋̋زنده̋ عبارتند از: پلیمری شدن رادیکالی با واسطه نیتروکسیدها (NMP)، پلیمری شدن رادیکالی با انتقال اتم (ATRP) و پلیمری شدن انتقال زنجیرۀ برگشت پذیر افزایش- قطعه قطعه شدن (RAFT). از میان این روش‌ها، پلیمری شدن انتقال زنجیره برگشت‌پذیر افزایش-قطعه‌قطعه شدن (RAFT)، به علت مزایای زیاد آن، در تهیه مواد پلیمری ازجمله نانوکامپوزیت‌های پلیمری، مورد توجه محققان قرار گرفته است. نانوکامپوزیت‌ها ترکیباتی هستند که از مخلوط دو یا چند ماده مختلف بدست می‌آیند که به صورت فازهای مجزا بوده و دست کم یکی از اجزای تشکیل دهنده آن‌ها دارای ابعاد نانومتری در حدود زیر 100 نانومتر است. ترکیب مساحت سطح زیاد در نانوذرات و گروه‌های عاملی مختلفی در پلیمر می‌تواند خواص منحصربه‌فردی به نانوکامپوزیت‌ها بدهد. نانوکامپوزیت‌ها پلیمری به علت خواص منحصربه-فردی که از خود نشان داده‌اند در صنایع مختلف ازجمله: کاتالیست‌های پلیمری، سنسورها، جاذب‌های شیمیایی، نانوحامل‌های دارورسانی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به بررسی تهیه نانو‌کامپوزیت‌های پلیمری بر مبنای نانوذرات مختلف مانند نانوذرات مبتنی بر کربن،SiO2 ، Fe3O4، نانوذرات Au و MoS2 از طریق پلیمری شدن انتقال زنجیرۀ برگشت پذیر افزایش- قطعه قطعه شدن (RAFT) و کارایی این نانومواد در دارورسانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Polymeric Nanocomposites via RAFT Polymerization in Drug Delivery: A Brief Review

نویسندگان [English]

  • Ali Pourjavadi 1
  • Mohammad Kohestanian 1
  • Fatemeh Rahmani 2
1 Polymer Laboratory, Chemistry Department, Sharif University of Technology, P.O. Box 11155-8639, Tehran, Iran
2 Polymer Laboratory. Chemistry Department. Sharif University of Technology. Tehran. Iran
چکیده [English]

Recently, the use of controlled-radical polymerization methods to prepare different polymeric materials has received much attention owing to the advantages of these methods and the elimination of the disadvantages of radical polymerization. There are many methods for controlled-living radical polymerization, but in general the three main methods for controlled-living radical polymerization are nitric oxide-mediated radical polymerization (NMP), atom transfer-radicalized polymerization (ATRP), and reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT). Among these methods, RAFT polymerization has been more welcomed due to its advantages over other methods used in the preparation of polymeric materials, including polymer composites. Composites and nanocomposites are compounds obtained from a mixture of two or more different materials that are in separate phases… at least one of their components has nanometer dimensions of less than about 100 nanometers. The combination of large surface area in nanoparticles and different functional groups in polymer can enrich the nanocomposites with unique properties. As such, nanocomposites are widely used in various industries, namely: polymer catalysts, sensors, chemical adsorbents as well as drug delivery nanocarriers. This paper reviews the preparation of polymer nanocomposites based on various nanoparticles such as carbon based nanoparticles, SiO2, Fe3O4, Au nanoparticles and MoS2 through RAFT polymerization and scrutinizes the efficiency of these nanomaterials in drug delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RAFT polymerization
  • Nanocomposite
  • drug delivery
  • Nanocarrier
  • application