مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، گروه مهندسی شیمی، آبادان، ایران

2 پژوهشگاه رنگ

10.22063/basparesh.2020.2627.1500

چکیده

پایان یافتن سوخت‌های فسیلی، آلایندگی زیست‌محیطی آنهاو وابستگی شدید بشر به این نوع از سوخت هاباعث شده تا تولید انرژی پاک و پایدار به یکی از مهم‌ترین مسائل درتامین انرژی آینده بشر تبدیل شود و محققان بسیاری را بر آن داشته است که به دنبال جستجوی منابع جدید وپایدار انرژی باشند. در کنار انرژی‌های خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده، انرژی حاصل از پیل سوختی نیز اهمیت فراوانی پیدا کرده است. پیل‌های سوختی فناوری جدیدی برای تولیدانرژی هستند که بدون ایجادآلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی، از ترکیب مستقیم بین سوخت و اکسیدکننده، انرژی الکتریکی با بازدهی بالا تولید می‌کنند .معروف‌ترین نوع پیل سوختی حال حاضر پیل سوختی هیدروژنی است که از واکنش بین هیدروژن و اکسیژن، آب، حرارت و جریان برق تولید می‌شود. پیل‌های سوختی شامل سه بخش اصلی کاتد، آند و الکترولیت می‌باشند. الکترولیت‌ها نقش مهمی در پیل سوختی دارند و اجازه عبور یون‌ها را با انتخاب‍‌‌پذیری لازم را در پیل می‌دهند. در سال‌های اخیر استفاده از پلیمرها به عنوان الکترولیت در ساخت پیل‌های سوختی هیدروژنی متداول شده که به پیل‌های سوختی پلیمری معروف هستند. با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه پیل‌های سوختی پلیمری و پلیمرهای خاص بکار رفته در آنها، این مقاله قصد دارد به ساختار کلی پیل‌های سوختی هیدروژنی با تاکید بر ساختارپلیمری بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Polymer Fuel Cells

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadian 1
  • Behzad Shirkavand Hadavand 2
1 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Coming to the end of fossil fuels, environmental pollution and human dependence on this type of fuel have made one of the most important problems in the future of human energy supply and have led many researchers to seek resources of clean and sustainable energy production. Along with solar, wind, geothermal and biomass energy, fuel cell energy is also became increasingly important. Fuel cells are a new technology for the production of energy that produces high-efficiency electrical energy through direct reaction between fuel and oxidizer without creating environmental and noise pollution. The most popular type of fuel cell now is hydrogen fuel cell, which are produced water, heat and electricity by the reaction between hydrogen and oxygen. Fuel cells consist of three main parts: cathode, anode and electrolyte. Electrolytes play an important role in the fuel cell and allow ions to pass through the cell with the necessary selectivity. In recent years, the use of polymers as electrolytes in the manufacture of conventional hydrogen fuel cells is known as polymer fuel cells. Given the advances made in the field of polymer fuel cells and the specific polymers used in them, this paper intends to address the overall structure of hydrogen fuel cells with emphasis on its polymer structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy production
  • Clean energy
  • Hydrogen fuel cell
  • Polymer fuel cell
  • polymer electrolyte