بخش جنبی

نوع مقاله : گزارش

چکیده

* معرفی شرکت
   - شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران
   - شرکت DOW
*معرفی پایان نامه
* معرفی کتاب

عنوان مقاله [English]

report