نقش پلیمرهای مورد استفاده در رهایش هورمون از سامانه‌های پیشگیری‌کننده از بارداری

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل، یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پرستاری و مامایی، کد پستی: 7591741417

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه پلیمرهای زیست سازگار، صندوق پستی: 112/14975

چکیده

ابزارهای پیشگیری از بارداری همچون کاشتنی‌های زیرجلدی، ابزار درون رحمی(IUD)، ابزارهای واژنی و پچ‌های پوستی به عنوان روش‌هایی مرسوم برای پیش‌گیری طولانی مدت محسوب می‌شوند. عدم تخریب پذیری کاشتنی حامل هورمون در سامانه‌های زیرجلدی و IUD و رهایش ناگهانی مس در IUD های برپایه مس، انحلال سریع میکروسوزن‌ها در پچ های پوستی و نیاز مجدد به خروج کاشتنی‌ها پس از ایفای نقش، از مشکلات قابل توجه در عملکرد ابزارهای ذکر شده محسوب می‌شود. در این مطالعه به ویژگی و نقش پلیمرها، بخصوص پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر مورد کاربرد در ابزارهای پیشگیری از بارداری برای طولانی مدت اشاره شده است و ضمن معرفی کاشتنی‌های زیر جلدی، ابزار درون رحمی، ابزارهای واژنی بر پایه پلیمر همچون حلقه‌ و هیدروژل واژنی و همینطور پچ‌های پوستی برپایه میکروسوزن‌، به نقش پلیمرها در ویژگی‌های ساختاری و عملکردی آنها پرداخته شده است. سرعت زیست تخریب پذیری و نرخ رهایش هورمون به عنوان مهم ترین فاکتور در ایفای نقش عملکردی این ابزارها بشمار می‌آید. بنابراین استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر با منشا زیستی و سنتزی همچون پلی لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید(PLGA) به دلیل زیست سازگاری، عدم نیاز به خروج آن از بدن و کنترل رهایش هورمون از آن، از موارد مورد توجه محققان به شمار می‌آید. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان داد که میزان رهایش پایدار هورمون بطور محسوسی به خواص ساختاری پلیمر ارتباط پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Polymers used in Hormone Delivery of Contraceptive Systems for Prevention of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ansari 1
  • Rahim Dehghan 2
1 School of Nursing and Midwifery, Yasuj University of Medical Science (YUMS), Yasuj, Iran. Postal code: 7591741417
2 Biomaterials Departments, Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran. P. O. Box: 14975/112
چکیده [English]

Pregnancy contraceptive devices such as sub-dermal implants, Intrauterine devices (IUD), vaginal tools and transdermal patches recognized as common methods used to long-term protection of pregnancy. Non-biodegradability of subdermal implants and IUDs, also copper burst release in copper based IUD systems and need to surgical help to remove them from patient body and rapid water solubility of microneedles in transdermal patches demonstrated as its main drawback for long-term contraception. In this study polymers properties, especially biodegradable polymers used in contraceptive tools for long-term uses were surveyed. Further of review on the sub-dermal implants, IUDs, vaginal tools including vaginal rings and hydrogel and also trans-dermal patches based microneedles, role of polymers in structural and performance properties of these systems were investigated. Rate of biodegradability and hormone release rate are the main factors for performance of contraceptive tools. So applying of biodegradable polymers with natural and biological origins and synthetic polymers such as Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA), due to the biocompatibility, needless to remove them from patient body and controlled release of hormone from them are under considering of scientists. Results of all of reviewed studies shown consistent release of Hormone drastically attributed to the structural properties of polymers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contraception of pregnancy
  • Sub-dermal implant
  • Intrauterine device(IUD)
  • Intravaginal tools
  • dermal patch