توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران (مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی - صندوق پستی 1774/15875)

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی، مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سامانه مخلوط امولسیون (معمولا آب، روغن و امولسیون‌کننده) شامل دو فاز امتزاج‌ناپذیر است، به‌طوری که یکی از فازها (پراکنه) در فاز دیگر (پراکنده‌ساز-پیوسته) پراکنده شده است. امولسیون‌ها به علت خواص رئولوژیکی و فیزیکی شیمیایی ویژه معمولا در صنایع مختلف آرایشی-بهداشتی، دارویی، غذایی و تخریبی (راه‌سازی، تخریب بنا و از این دست) به‌کار می‌روند. از الزامات مهم در امولسیون‌ها، برخورداری از پایداری مناسب در مدت زمان معین است. سامانه‌های امولسیونی معمولا از نظر ترمودینامیکی ناپایدار هستند. عوامل متعددی باعث ایجاد ناپایداری در آن‌ها می‌شود که شامل متغیرهای فرایند تولید و شرایط انبارش می‌شود. از این‌رو، استفاده از امولسیون‌کننده‌ها برای ایجاد امولسیونی با پایداری بلندمدت مناسب است و عملکرد آن‌ها با تعیین مشخصه توازن آب‌دوستی- چربی‌دوستی (HLB) در این ترکیبات انجام می‌گیرد. مقدار HLB عددی است که برای نشان‌دادن تمایل آب‌دوستی و چربی‌دوستی امولسیون‌کننده استفاده می‌شود. در این مقاله، مفهوم HLB معرفی و روش‌های تعیین این مشخصه برای انواع امولسیون‌کننده‌های یونی و غیریونی ارائه می‌شود. پس از آن، با توجه به مدنظر قراردادن HLB امولسیون‌کننده و ارتباط آن با پایداری، به روش‌های مختلف ارزیابی پایداری امولسیون‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrophilic-Lipophilic Balance of Emulsifers and Methods for Determination the Emulsion Systems Stability

نویسندگان [English]

  • Safiyeh Farkhani 1
  • Saeed Babaee 2
  • Mohammad Mirzaei 2
1 Malek Ashtar Industerial University, Chemistry and Chemical Engineering Complex, Tehran, Iran, P.O.Box 15875.1774
2 Chemistry group, Faculty of chemistry, Chemical Engineering Complex, Malek Ashtar Industerial University.
چکیده [English]

An emulsion mixture system (usually water, oil and emulsifer) consists of two
immiscible phases, the dispersed phase and the dispersion medium (dispersant-
continuous). Due to their specifc rheological and physical-chemical properties,
emulsions are commonly used in different industries such as cosmetics-pharmaceuticals,
food and destruction (road construction, building destruction, etc.). One of the important
requirements is appropriate stability of the emulsions over a certain period of time.
Emulsions are thermodynamically unstable and several factors affect their instability
including the variables of production process and storage conditions. Therefore,
emulsifers are suitable to exhibit long-term stability and their performance can be
determined by identifying the hydrophilic-lipophilic balance (HLB) characteristic in
these compounds. HLB value is a number which is given by the emulsifer to indicate
the hydrophilic and lipophilic tendencies of the material. The present work introduces
the concept of HLB and methods for determination this character in various ionic and
nonionic emulsifers. Considering the relation of the emulsifer HLB to its stability,
different methods for evaluation the emulsions stabilities are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrophobicity
  • Lipophilicity
  • emulsifer
  • Emulsion
  • Stability