بخش جنبی

نوع مقاله : سایر

چکیده

* اخبار علمی 
جایگزین های عروقی با قابلیت عدم لخته زایی
ردیابی بوی پلاستیک بازیافت شده
ساخت پلاستیک از برگ های سوزنی درخت کاج
روشی بدون فلز برای پلیمرشدن کاتیونی کنترل شده 
افزایش استحکام ماده با نمد نانولوله های کربن

* با مشاهیر (آشنایی با بزرگان علم پلیمر)
ایو شوون، ریچارد شراک، رابرت گرابز

* معرفی پایان نامه
* معرفی کتاب
* معرفی وبگاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reports

www. Sciencedaily .com
www.aut.ac.ir
www.azom.com
www.materialstoday.com