معرفی پایان نامه

چکیده

1- اثر اصلاح فاز مشترک و افزودن نانوذرات سیلیکا بر خواص جذب انرژی کامپوزیت های اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه- دکترا- دانشگاه صنعتی اصفهان
2- افزایش استحکام هیدروژل بر پایه پلیمر طبیعی کتیرا با افزودن نانولوله کربن چند دیواره و بررسی تورم و رهایش دارو- کارشناسی ارشد- دانشگاه مازندران
3- تهیه و بررسی خواص غشاهای پلیمری پیل سوختی بر پایه پلی اتر سولفون ها و پلی اتر کتون های سولفون دار شده و کامپوزیت های مربوط- دکترا- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
4- سنتز هیدروژل بر پایه زیست توده-  کارشناسی ارشد-  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عنوان مقاله [English]

Thesis