پوشش های پلیمری دارای نانوذرات ITO: عوامل مؤثر بر خواص رسانایی و نوری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گروه نانو تکنولوژی، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس، شیراز، ایران.

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

به‌طور معمول، پلیمرها مقاومت زیادی در برابر عبور جریان الکتریسیته دارند. رسانندگی الکتریکی آن‌ها را می‌توان با استفاده از پرکننده‌ها تغییر داد. گروهی از این پرکننده‌ها، نانوذرات ایندیم قلع اکسید (ITO) هستند که به‌دلیل برخورداری از مقاومت الکتریکی کم و امکان استفاده از آن‌ها در پوشش‌های پلیمری شفاف، کاربردهای فراوانی را در زمینه‌های مختلف به خود اختصاص داده‌اند. پوشش‌های رسانای شفاف دارای نانوذرات ITO را می‌توان با روش سل-ژل (دمای کم) و درنهایت پخت UV یا گرما‌دهی در دمای کم و کاهش در اتمسفر کنترل شده (مانند گاز N2) روی بسترهای پلیمری تهیه کرد. شدت تابش UV از عوامل اثرگذار بر شکل‌شناسی سطح نمونه‌های پلیمری است. تخریب نوری پوشش در مقادیر زیاد تابش، به‌دلیل فوتون‌های منتشر شده از سطح بستر پلیمری مشاهده شده است. همچنین، توپوگرافی سطح (زبری سطح) بستر پلیمری استفاده شده، سبب تفاوت در مقادیر مقاومت الکتریکی نمونه‌ها می‌شود. بستر پلیمری با کم‌ترین زبری سطح، بیشترین رسانایی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymer Coatings Containing ITO Nanoparticles: Effective Factors on Conductivity and Optical Properties

نویسندگان [English]

  • mostafa jafari 1
  • Faezeh Ghadimi Herfeh 2
1 Iran Polymer and Petrochemical Institute
2 Iran Polymer and Petrochemical Institute
چکیده [English]

Polymers usually have high resistance to electricity flow. Electrical conductivity of polymers could be changed utilizing fillers. One of these fillers, indium tin oxide (ITO), has many different applications in various fields due to its relatively low electrical resistance and its ability to impart transparency and clear coatings. Electrically conductive transparent coatings containing ITO nanoparticles can be prepared via sol-gel technique (low temperature) and cured by UV irradiation and/or by post curing at low temperature and reduction under a passage of gas (such as N2) on polymeric substrates. Fluence of UV irradiation is an effective parameter on surface morphology of polymeric samples. Photo-degradation of coatings may occur at high irradiation fluence due to the photons leaked from polymeric substrates surface. The difference in surface topography (surface roughness) of polymeric substrates results in samples with different electrical resistance. A polymeric substrate with the lowest surface roughness shows the highest electrical conductivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ITO nanoparticle؛ sheet electrical resistance؛ conductive coating؛ optical transparency
  • conductivity