پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

ایران، کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی شیمی

چکیده

پژوهشگران در سراسر دنیا به طور پیوسته در حال مطالعه روی سامانه‌های بر پایه پلیمرهای پاسخگو به محرک کارآمد هستند تا اثر یک محرک را به یک پاسخ تبدیل کنند. این پلیمرهای هوشمند قابلیت ترجمه تغییراتی مانند تغییرات فیزیکی و شیمیایی را دارند که در محیط آنها رخ می‌دهد. این قابلیت موجب می‌شود تا پلیمرهای مزبور در موارد زیادی استفاده شوند. تعداد زیادی از مقالات ارائه شده پلیمرهای پاسخگو به دما، pH و قدرت یونی را توصیف کرده‌اند. در این مقاله، کاربرد این مواد را در زیست‌حسگرها و کاربردهای تجزیه‌ای بررسی می‌شود. در میان این مواد پلیمرهایی هستند که به چند محرک پاسخ می‌دهند. در نتیجه این‌گونه مواد، کاربردهای زیادی از جمله پزشکی، انرژی و زیست‌محیطی یافته‌اند. با تطبیق‌پذیری خوب این مواد با کاربردهای مختلف، می‌توان آینده روشنی را برای کاربرد پلیمرهای هوشمند انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsive Polymers for Analytical and Biosensing Applications

نویسندگان [English]

  • Laleh Adlnasab
  • Azadeh Pirisedigh
  • Samira Osati
چکیده [English]

These days responsive polymers are used in a wide range of applications. Around the world researchers have made efforts on responsive polymers with high performance which respond to a variety of stimuli. The stimuli-responsive polymers have the ability to respond physically and chemically in response to environmental changes. Also, these materials have enormous potential in a wide range of modern industries. The environmental changes (or stimuli) can be pH, temperature, ionic strength, light, electric magnetic field. In this paper, we focus on the analytical and biosensing applications. While polymer-based systems can be engineered to respond to a single stimulus, they can also be made to respond to multiple stimuli. Many applications associated with health, energy and the environment. With so much chemical versatility and a wide reaching array of applications, the future is bright for stimuli-responsive polymers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsive polymers
  • sensor
  • bimolecular
  • analytical application
  • molecularly imprinted polymer