پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

تهران ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112-14975

چکیده

پس از مقدمه‌ای بر ساختار و شکل‌شناسی پلیمرها، پارامترهای ساختاری که معمولا با استفاده از فنون پراش پرتو ایکس اندازه گیری می‌شوند، مرور می‌شود. قابلیت‌های نوین اندازه گیری و ارتباط آنها با درک مبانی ساختاری عملکرد بحث خواهد شد. برای نشان دادن پیشرفت‌های اخیر پراش پرتو ایکس در پلیمرها، دو فن ریزپراش و پراکندگی افزایش یافته سطحی، دو زمینه مطالعه سینتیک تبلور و تغییر شکل پلیمر و دومثال از تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل تحلیل کامل الگوی زاویه باز دوبعدی و الگوهای پراش زاویه کوچک دوبعدی در بردارمختصات بیضوی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RECENT DEVELOPMENTS IN POLYMER CHARACTERIZATION USING X-RAY DIFFRACTION

نویسنده [English]

  • Leyla Bazaz Tolami
چکیده [English]

An introduction to polymer structure and morphology will be followed by a brief review of the structural parameters that are commonly measured using X-ray scattering techniques. New measurement capabilities and their relevance for understanding the structural basis of performance will be discussed. Two techniques, microdiffraction and surface-enhanced scattering, two areas of investigation, crystallization kinetics and polymer deformation, and two examples
of analysis of data, complete analysis of 2-D wide-angle pattern and analysis of 2-D small-angle X-ray scattering patterns in elliptical coordinates will be highlighted to illustrate the recent developments in polymer X-ray diffraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X ray