مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پزشکی، صندوق پستی 114-14115

چکیده

برای کنترل رشد میکروب‌ها در مواد غذایی و افزایش عمر نگه‌داری و امنیت غذا، عوامل ضدمیکروب متفاوت با فرمول‌بندی اولیه ماده غذایی آمیخته می‌شود یا با روش‌های مختلف مثل افشاندن روی سطح غذا قرار می‌گیرند. افزودن مستقیم عامل ضدمیکروب به ماده غذایی در جایی مفید است که خطر رشد میکروب‌ها هم روی سطح و هم داخل ماده غذایی وجود دارد. اما، هنگامی که علت اصلی تخریب، رشد میکروب‌ها در سطح ماده غذایی است، استفاده از این روش نیازمند افزودن مقادیر زیادی افزودنی شیمیایی به ماده غذایی است. بنابراین، روش سنتی یادشده با در نظر گرفتن حداقل مقدار مجاز  افزودنی‌های شیمیایی برای بهبود سلامتی غذا مناسب نیست. رویکرد جدید غلبه بر این محدودیت‌ها استفاده از فیلم‌های پلیمری بسته‌بندی حاوی ماده فعال ضدمیکروب است. بسته‌بندی ضدمیکروب بر مبنای رهایش تدریجی عامل ضدمیکروب موجود در پلیمر بسته‌بندی به سطح ماده غذایی استوار است. آزادسازی ماده ضدمیکروب باید با سرعت مناسب و معین انجام گیرد تا در طول دوره ذخیره‌سازی غلظت لازم را برای مقابله با ریزسازواره‌های مخرب در اختیار سطح ماده غذایی قرار دهد. در این مقاله، انواع بسته‌بندی‌های غذایی با خاصیت رهایش کنترل شده عامل ضدمیکروب، فیلم‌های پلیمری استفاده شده و مدل‌های ریاضی ارائه شده برای کنترل مقدار رهایش بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Controlled Release Antimicrobial Food Packaging

نویسندگان [English]

  • Masoume Nasrolahzade
  • Fariba Ganji
چکیده [English]

In order to control microbial growth in foods and improve their shelf-life and safety, the actions of different antimicrobial agents were studied by mixing them with food formulations, or they were applied onto food surface by spraying. Incorporation of antimicrobial agents directly into food is appropriate when there is a risk of microbial growth at both surface and internal parts of final food products. However, when the main cause of spoilage of food is microbial growth at its surface, the use of excessive amounts of chemical additives into food would be necessary. Thus, this traditional strategy does not fit into the current trend of food technology to develop healthier processed foods by using minimum amounts of chemical additives. The use of polymers as packaging materials containing antimicrobial agents is an alternative to overcome these limitations. Antimicrobial food packaging is based on controlled release of antimicrobial agents on packed food surfaces to maintain a predetermined concentration of the active compound for a determined period of time to reduce, inhibit or retard the growth of pathogenic microorganisms. In this article, different types of food packaging with controlled release properties of antimicrobial agents are studied and some mathematical models are presented to describe the release kinetics of active compound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial food packaging
  • Antimicrobial components
  • controlled release
  • Polymeric film
  • mass transfer