روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مواد و ساخت

چکیده

 
پلیمرهای الاستومر در حالت عادی، در حلال، رفتاری شبیه به پلاستیک‌ها دارند. اما وقتی با استفاده از عوامل شبکه‌‌ساز شبکه‌ای می‌شوند، در حلال متورم می‌شوند. این رفتار ناشی از رفتار ترمودینامیکی متفاوت شبکه‌الاستومر است. مطالعه خواص ترمودینامیکی این مواد در حلال‌های مختلف و بررسی خواص فیزیکو‌شیمیایی آنها، به منظور طراحی مناسب و استفاده بجا اساسی است. ترمودینامیک شبکه متورم پلیمری، معمولا بر پایه مدل فلوری- رنر، تشریح می‌شود. .ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر (c) مهم‌ترین ضریبی است که محدوده اطمینان به داده‌های حاصل از این مدل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه این عامل، کلید درک بهتر ترمودینامیک تورم در شبکه‌های الاستومر است، با این وجود، مقالات موجود در ارتباط با این عامل به منظور روشن‌سازی مفهوم آن کافی نیست. همچنین، تعداد کمی از سامانه‌های حلال- پلیمر مطالعه شده‌اند. به همین دلیل، عدم اطمینان در محاسبه این ضریب، از مهم‌ترین مسائل موجود برای محاسبه خواص فیزیکوشیمیایی شبکه‌های پلیمر‌ی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Evaluation of Polymer-Solvent Interactions

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghaderi Darbaghi
  • Mohammadreza Poor Hasani
چکیده [English]

Common elastomers exhibit similar behaviors in solvents of those for gums under normal condition, but when cured with curing agents they tend to swell in solvents, which is due to different behaviors of rubbery networks in solvents. Studying the thermodynamics of these materials in different solvents and investigating their physico-chemical properties is very important in their molecular design and final applications. Usually the thermodynamics of swollen polymeric materials are defined by Flory-Rehner equation. The most important parameter that has influence on thermodynamics of polymer-solvent interaction is a parameter designated as . Although this parameter is the key to better understanding of thermodynamical swelling of rubbery networks but the number of articles which have studied its concept with deeper understanding is few. Therefore, the uncertainty over the determination of this parameter is one of the most crucial problems to evaluate the physic- chemical properties of polymeric networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymer-solvent interaction parameter
  • thermodynamic of network
  • free energy of network
  • swelling of network
  • network volume fraction