مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مستقل شیمی، صندوق پستی4413-15875

2 تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، گروه شیمی پلیمر، صندوق پستی 6455- 14155

3 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی4413-15875

چکیده

درختواره‌ها طبقه نسبتا جدیدی از مواداند که دارای ساختار مولکولی و ابعاد واحد در مقایسه با پلیمرهای خطی هستند. درشت‌مولکول‌های درختواره می‌توانند شامل چند نوع گروه عاملی باشند که به‌طور موفقیت‌آمیز با روش‌های واگرا یا همگرا سنتز می‌شوند. گروه‌های عاملی موجود در سطح آنها باعث می‌شود تا این ترکیبات آب‌دوست شده و در آب بسیار محلول باشند. قطر درختواره با افزایش نسل تا یک نانومتر افزایش می‌یابد، در حالی که وزن مولکولی و تعداد گروه‌های عاملی موجود در سطح درختواره به طور توانی رشد می‌کند. یک درختواره حامل داروی ایده‌آل باید غیرسمی، غیرپادژن و ترجیحا زیست‌تخریب‌پذیر باشد. در ضمن، توزیع زیستی مناسب هم داشته باشد. در این مقاله، به پیشرفت‌های اخیر در باره کاربرد درختواره پلی‌آمیدوآمین (PAMAM) در انتقال دارو پرداخته می‌شود. در انتها، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی ساختارهای درختواره PAMAM و ویژگی‌های آنها نیز بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drug Conjugated PAMAM Dendrimers: Synthesis and Molecular Dynamics Simulation

نویسندگان [English]

  • Sepideh Amjad Iranogh 1
  • Sepideh Khoee 2
  • Hamid Modarres 3
1
2
3
چکیده [English]

Dendrimers are a relatively new class of materials with unique molecular architectures and dimensions in comparison to linear polymers. Dendritic macromolecules containing several types of functional groups can be successfully synthesized through divergent or convergent method. The functional surface groups make them very hydrophilic and highly water soluble. Dendrimer diameters increase with generations in increments of up to 1 nm per generation, while molecular weight and number of functional surface groups increase exponentialy. An ideal dendritic drug-carrier must be non-toxic, non-immunogenic, and preferably biodegradable and present an adequate biodistribution. This review investigates recent advances in the application of drug-conjugated PAMAM dendrimers in drug delivery and finally, molecular dynamics simulations of PAMAM structures and their properties are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAMAM
  • drug delivery
  • anti cancer drugs
  • molecular dynamics simulation
  • drug-dendrimer conjugate