کلیدواژه‌ها = فشردگی مولکولی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 44-56

مهران جهانی؛ مهرزاد مرتضایی