کلیدواژه‌ها = مواد خودترمیم
تعداد مقالات: 2
1. مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 3-18

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


2. نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 4-19

حسن عبدوس؛ احمد سیدی