کلیدواژه‌ها = پلی‌اولفین؛ عامل‌دارکردن؛ پلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی زنده؛ کاتالیزور
پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی