کلیدواژه‌ها = مواد پاسخگو به محرک
مروری بر فناوری چاپ چهار بعدی در مهندسی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

شادی زرشاد؛ محمد آقاجانی هشجین


پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد

دوره 2، شماره 3، آبان 1391، صفحه 10-17

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان