کلیدواژه‌ها = اندازه و توزیع ذرات
عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 30-38

شهرام خمیس آبادی؛ مژگان میرزاطاهری؛ علی سلیمی