نویسنده = رامین بایرامی
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 124-132

رامین بایرامی؛ مهدی عبداللهی