نویسنده = محمد رضا رستمی درونکلا
تعداد مقالات: 2
1. مروری برعملکرد واکس های عامل دار، بعنوان سازگارکننده و کمک سازگارکننده درکامپوزیت های پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

محمدهادی کریمی؛ سید محمد مهدی مرتضوی؛ سعید احمد جو؛ حامد عزیزی؛ محمد رضا رستمی درونکلا