نویسنده = حسن فتاحی
سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 56-67

مهدی پیامنی؛ حسن فتاحی؛ مهرزاد مرتضایی


حذف آلاینده‌های نفتی از آب با الیاف پلیمرهای طبیعی اصلاح شده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28

حسن فتاحی؛ محمد کوسه لو؛ یونس موسائی اسکوئی


آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 89-102

حسن فتاحی؛ مهدی حج؛ یونس موسائی اسکوئی