نویسنده = محدیث حسامی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت دوم : نانو مواد بازدارنده شعله

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-59

محدیث حسامی؛ روح الله باقری؛ محمود معصومی


2. مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-60

محدیث حسامی؛ روح الله باقری؛ محمود معصومی