نویسنده = مژگان میرزاطاهری
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 30-38

شهرام خمیس آبادی؛ مژگان میرزاطاهری؛ علی سلیمی


2. کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 20-26

مژگان میرزاطاهری؛ امیر فدایی؛ مهرناز لطفعلی ئی