نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب پایه کوپلیمرها و نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-آکریلات آب‌پایه و پخت شونده با UV [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 102-113]
 • آبدار شدن اثر ساختاری انواع ابرروان‌کننده‌ها روی برهم‌کنش با ذرات فعال بتن و خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 38-49]
 • آبدارشدن پوشش‌های کامپوزیتی-نانوکامپوزیتی ضدآب بر پایه سیمان-پلیمر امولسیونی: معرفی، ویژگی و کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 52-64]
 • آبدوست اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 36-48]
 • آب‌کافت مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 50-61]
 • آبگریز اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 36-48]
 • آب‌گریزی مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 76-85]
 • آب‌گریزی توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 4-17]
 • آجر سبک تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی پلی‌استیرن منبسط [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 18-23]
 • آرایش الیاف کنترل آرایش نانوالیاف الکتروریسی شده با استفاده از جمع کننده‌های ترکیبی رسانا- عایق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-58]
 • آرایش فضایی مروری بر کاربرد طیف سنجی مغناطیسی هسته درتجزیه ریزساختار پلیمرهای وینیلی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 4-15]
 • آریاساسول بخش جنبی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 76-82]
 • آزمونQUV تخریب پوشش اسفنج پلی‌یورتان: سازوکارهای تخریب، روش‌های ارزیابی و شیوه‌های ممانعت از آن [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • آزوبنزن خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-93]
 • آزوبنزن خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 3-16]
 • آستانه نفوذ چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 4-22]
 • آستری پلیمری مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]
 • آسفالتن قیرهای اصلاح‌شده با پلیمر: مشخصه‌ها، مزایا و چالش‌ها [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 74-82]
 • آشنایی با بزرگان علم پلیمر بخش جنبی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • آشنایی با بزرگان علم پلیمر بخش جنبی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 118-133]
 • آغشته‌سازی روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 42-50]
 • آکریلات رزین‌های مستعد شبکه‌ای‌شدن نوری در چاپ سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آکریلونیتریل بوتادی ان- پلی وینیل ک‌رید مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-47]
 • آکریلیک پارامترهای اثرگذار بر بهینه‌‌سازی تهیه لاتکس آکریلیک-استیرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 48-60]
 • آکریلیک اسید تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-35]
 • آکریلی‌ها چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • آکوستیک اثر نانوذرات بر خواص آکوستیکی اسفنج پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 14-21]
 • آلاینده زیست‌محیطی جداسازی و حذف گزینشی یون‌های فلزات سنگین سمّی از آب به‌وسیله نانوپلیمرهای نقش‌بستی یونی مغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 20-35]
 • آلاینده های آلی پایدار ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • آلاینده‌های نفتی؛ پلیمرهای طبیعی؛ حذف آلاینده‌ها؛ اصلاح سطحی حذف آلاینده‌های نفتی از آب با الیاف پلیمرهای طبیعی اصلاح شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-28]
 • آلژینات مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 65-80]
 • آلژینات الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • آلکوکسی سیلان روش های تهیه و بهبود مقاومت اکسایشی ایروژل های کربنی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 36-45]
 • آلکیلی‌دید سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 44-65]
 • آلمان دانا پلیمر بخش جنبی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 77-85]
 • آلیاژ معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 90-91]
 • آلیاژ پلیمری اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • آماده سازی غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 4-21]
 • آماده سازی سطح اتصال چسبی کامپوزیت های پلیمری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • آماده‌سازی بررسی روش‌های مختلف پلیمرشدن امولسیونی در تهیه لاتکس‌های پرجامد [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 18-33]
 • آمیخته مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-47]
 • آمیخته شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 114-125]
 • آمیخته پلیمری مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 13-29]
 • آمیخته های پلیمری آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 66-74]
 • آمیخته های سه تایی اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • آمیخته های سه تایی بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 4-12]
 • آمیخته‌‌های پلیمری سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 3-15]
 • آمین‌کافت مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 50-61]
 • آنتالپی گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • آنتروپی شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 114-125]
 • آنژیوفلکس ویژگی‌های پلی یورتان های مورد استفاده در دریچه های مصنوعی قلب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 48-60]
 • آهسته رهش سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 24-32]
 • آهکی شدن ویژگی‌های پلی یورتان های مورد استفاده در دریچه های مصنوعی قلب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 48-60]
 • آهن اکسید مروری برسینتیک پخت نانوکامپوزیت‌های اپوکسی در مجاورت نانوذرات آهن اکسید [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 34-43]
 • آیرودینامیک به‌کارگیری پوسته‌های پلیمری در فناوری مورفینگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 26-34]
 • آیروژل حذف فلزات سنگین از آب و پساب‌ها به وسیله جذب توسط انواع مختلف ژل‌های پلیمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آئروژل پلیمری آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • آئروژل کربنی آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]

ا

 • ابر جاذب هیدروژل‌های ابرجاذب برپایه پروتئین‌ها و هومو پلی‌آمینواسیدها: سنتز و کاربردها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-40]
 • ابر خازن‌ها مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای پلیمر الکترولیت و کاربرد آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابرروان کننده اثر ساختاری انواع ابرروان‌کننده‌ها روی برهم‌کنش با ذرات فعال بتن و خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 38-49]
 • ابریشم شیمی و تکنولوژی پلیمرهای پیشرفته: 1- مروری بر روش‌‌های تهیه، خواص و کاربرد‌های الیاف طبیعی ابریشم عنکبوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اپوکسی تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-35]
 • اپوکسی مقدمه‌ای بر مفهوم واپیچش و جمع‌شدگی کامپوزیت‌ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • اپوکسی چسب‌ها و سامانه‌های اپوکسی تک‌جزئی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 52-63]
 • اپوکسی عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 44-56]
 • اپوکسی رزین‌های مستعد شبکه‌ای‌شدن نوری در چاپ سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اپوکسی‌دار کردن تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • اتریش بخش جنبی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 76-82]
 • اتصال روش‌های جوشکاری برای اتصال نانوکامپوزیت‌های پلیمری به‌کار رفته در خودرو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • اتصال مروری بر عوامل مؤثر بر فرایند جوش الکتریکی لوله‌های پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-93]
 • اتصال چسبی اتصال چسبی کامپوزیت های پلیمری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • اتصال چندگانه کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • اتلاف بازتابی روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 61-71]
 • اتیل سلولوز مروری بر ویژگی ها و کاربردهای اتیل سلولوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتیلن وینیل استات بررسی شکل‌شناسی و خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اتیلن وینیل استات- نانوخاک رس [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-20]
 • اتیلن وینیل استات چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • اثر اندازه‌ محدود مروری بر وابستگی انرژی آزاد سطح به ضخامت در فیلم‌های نازک پلیمری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 71-78]
 • اثر حافظه مروری بر پیرسازی فیزیکی و نوسازی گرمایی و مکانیکی در پلیمرهای بی‌شکل شیشه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 48-59]
 • اثر حافظه بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 50-58]
 • اثر درمانی فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 26-37]
 • اجزای محدود روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 48-58]
 • احتراق مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 49-60]
 • احتراق مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 38-47]
 • اخبار اخبار علمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 72-73]
 • اخبار علمی اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 52-69]
 • اخبار علمی اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-60]
 • اخبار علمی اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 66-80]
 • اخبار علمی اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 70-80]
 • اخبار علمی بخش جنبی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • اخبار علمی بخش جنبی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 118-133]
 • اخبار علمی بخش جنبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 94-102]
 • اخبار علمی بخش جنبی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • اختراع مروری بر اهمیت پیاده‌سازی حقوق مالکیت فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 32-35]
 • ادمایسلی کاربرد فرایندهای پلیمرشدن امولسیونی و ادمایسلی در صنعت نساجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی فیلم های نازک دهانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 58-70]
 • ارزیابی اقتصادی جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 13-23]
 • ارزیابی چرخه عمر بررسی خواص ژئوپلیمرها برای استفاده به‌عنوان مصالح پایدار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • ارزیابی فنی جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 13-23]
 • ارگانیسم تراریخت مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • ازدیاد برداشت نفت مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 38-49]
 • ازدیاد برداشت نفت مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به‌کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • اسپکتروسکوپی معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 91-92]
 • استاندارد مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 84-91]
 • استحکام مروری بر عوامل مؤثر بر فرایند جوش الکتریکی لوله‌های پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-93]
 • استحکام چسبندگی پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 39-51]
 • استحکام چسبندگی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 3-17]
 • استحکام ضربه ای بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 4-12]
 • استحکام ضربه‌ای چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • استیرن پارامترهای اثرگذار بر بهینه‌‌سازی تهیه لاتکس آکریلیک-استیرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 48-60]
 • استیل زدایی تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • اسفنج اثر نانوذرات بر خواص آکوستیکی اسفنج پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 14-21]
 • اسفنج PMI اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 28-36]
 • اسفنج‎ ‌پلی‌اتیلن اثر مشخصه‌های عامل هسته‌زا بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی بر اسفنج‌های پلی‌اتیلن [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 43-56]
 • اسفنج پلی‌استیرن تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی پلی‌استیرن منبسط [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 18-23]
 • اسفنج پلی‌یورتان گردایش لایه‌به‌لایه رهیافتی نوین به بهبود بازدارندگی شعله اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 16-25]
 • اسفنج پلی‌یورتانی انعطاف پذیر اسفنج‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر جاذب صوت: مروری بر ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • اسفنج چسبان بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 64-75]
 • اسفنج‌شدن گازی مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 36-51]
 • اسیدهای چرب چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • اسیدی شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-76]
 • اشتعال‌پذیری گردایش لایه‌به‌لایه رهیافتی نوین به بهبود بازدارندگی شعله اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 16-25]
 • اصلاح معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 74-75]
 • اصلاح پلیمر اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 36-48]
 • اصلاح‌ توده ساخت کاشتینه‌های رگ‌ مصنوعی بر پایه‌ پلی‌یورتان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح نانوذرات آهن از طریق واکنش های کلیک جهت استفاده در کاربردهای زیست پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 16-26]
 • اصلاح سطح ساخت کاشتینه‌های رگ‌ مصنوعی بر پایه‌ پلی‌یورتان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • اصلاح سطحی غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 4-21]
 • اصلاح سطحی مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-93]
 • اصلاح سطحی مروری بر نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه‌ نانوذرات الماس [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 73-82]
 • اصلاح سطحی ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • اصلاح سطحی مروری بر اثر نانوذرات سیلیکا بر بلورینگی نانوکامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلی اتیلن سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح شیمیایی مروری بر عمل‌آوری‌های شیمیایی الیاف طبیعی برای استفاده در کامپوزیت‌های تقویت ‌شده با الیاف طبیعی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 76-87]
 • اصلاح شیمیایی اصلاح چقرمگی رزین‌های اپوکسی با استفاده از پلی‌یورتان‌ها: مطالعه‌ مروری [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 52-64]
 • اصلاح شیمیایی اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • اعداد تصادفی مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • افزودنی ضدمه پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 3-18]
 • افزودنی های مقاومت همی‌سلولوزها: آثار، انواع و کاربردهای آنها به عنوان پلیمرهای مقاومت خشک کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 13-25]
 • اکسایتون مروری بر سلول های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه یابی آن ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 44-54]
 • اکسایش راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 94-101]
 • اکسایش الکتروشیمیایی واسطه ای راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 94-101]
 • اکسترودر مروری بر ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری با فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 3-14]
 • اکسیدهای فلزی ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • الاستومر معرفی کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 76-77]
 • الاستومر ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی -2 لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • الاستومر ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • الاستومر راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 94-101]
 • الاستومر گرمانرم بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 64-75]
 • التیام زخم مروری بر سامانه‌های تشکیل‌شونده درجا برای التیام زخم [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]
 • التیام زخم غشاهای الکتروریسی‌شده چندلایه‌‌ای نامتقارن و سازه‌های حاوی یاخته: دو راهبرد برای شتاب‌دهی التیام زخم‌های پوست [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]
 • الکتروپوشش بخش جنبی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 84-91]
 • الکترود مقابل پلیمری الکترود مقابل پلیمری در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگینه [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • الکترودهای رسانای شفاف رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 32-44]
 • الکتروریسی کنترل آرایش نانوالیاف الکتروریسی شده با استفاده از جمع کننده‌های ترکیبی رسانا- عایق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-58]
 • الکتروریسی مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های سه‌بعدی و متخلخل از راه الکتروریسی- قسمت اول: روش‌های فیزیکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • الکتروریسی مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 36-51]
 • الکتروریسی مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 13-29]
 • الکتروریسی کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 26-35]
 • الکتروریسی الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • الکتروریسی نانوالیاف آمیخته‌های پلی‌یورتان-پلیمرهای طبیعی برای کاربرد به‌عنوان زخم‌پوش‌های الکتروریسی‌شده [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 15-29]
 • الکتروریسی غشاهای الکتروریسی‌شده چندلایه‌‌ای نامتقارن و سازه‌های حاوی یاخته: دو راهبرد برای شتاب‌دهی التیام زخم‌های پوست [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]
 • الکتروریسی کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در دندان پزشکی بازساختی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 67-78]
 • الکتروریسی پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 17-27]
 • اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در مهندسی بافت: داربست‌هایی با رهایش آهسته عامل های رشد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 31-41]
 • الکتروریسی مجاور مروری بر تهیه نانوالیاف دوخاصیتی با روش الکتروریسی‌ همبَر [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 36-52]
 • الکتروریسی محلولی الکتروریسی مذاب: مروری بر پیشینه، روش‌ها و کاربردها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 107-115]
 • الکتروریسی مذاب الکتروریسی مذاب: مروری بر پیشینه، روش‌ها و کاربردها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 107-115]
 • الکتروفعالیت پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 58-71]
 • الکترولیت مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-33]
 • الکترولیت پلیمری مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 80-89]
 • الکترولیت پلیمری بررسی عملکرد الکترولیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌وینیلیدن‌ فلوئورید (PVDF) در باتری‌های یون لیتیم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]
 • الکترولیت پلیمری مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • الکترولیت پلیمری مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای پلیمر الکترولیت و کاربرد آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکترولیت ژلی مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 80-89]
 • الکترولیت مایع مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 80-89]
 • الکترون دهنده اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-48]
 • الگوی پر کردن مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 74-85]
 • الگوی رهایش دارو مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 45-56]
 • الیاف اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 66-75]
 • الیاف حذف آلاینده‌های نفتی از آب با الیاف پلیمرهای طبیعی اصلاح شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-28]
 • الیاف ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • الیاف پلی استر Viscoza بخش جنبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 79-85]
 • الیاف پیوسته مروری کوتاه بر کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته چاپ-شده‌ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 44-60]
 • الیاف خاب اثر ساختار پلیمر و پارامترهای فراورش بر خواص الیاف خاب چمن مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • الیاف خرما مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-93]
 • الیاف سنتزی کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • الیاف طبیعی مروری بر عمل‌آوری‌های شیمیایی الیاف طبیعی برای استفاده در کامپوزیت‌های تقویت ‌شده با الیاف طبیعی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 76-87]
 • الیاف طبیعی شیمی و تکنولوژی پلیمرهای پیشرفته: 1- مروری بر روش‌‌های تهیه، خواص و کاربرد‌های الیاف طبیعی ابریشم عنکبوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • الیاف کارآمد مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آن‌ها بر خواص نهایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-56]
 • الیاف کربن مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]
 • الیاف لیگنوسلولزی مروری بر خواص و روش‌های تولید الیاف نانوسلولوز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 3-17]
 • الیاف مرکب پلیمری بخش جنبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 79-85]
 • الیاف مصنوعی مروری بر خواص و روش‌های تولید الیاف نانوسلولوز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 3-17]
 • امتزاج پذیر مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-47]
 • امتزاج پذیری طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • امکا ن سنجی اقتصادی مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 91-97]
 • امواج الکترومغناطیس مروری بر کاربرد زیست‌سرامیک‌ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 41-51]
 • امولسیون توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 4-17]
 • امولسیون پیکرینگ عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 30-38]
 • امولسیون‌کننده پارامترهای اثرگذار بر بهینه‌‌سازی تهیه لاتکس آکریلیک-استیرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 48-60]
 • امولسیون‌کننده توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 4-17]
 • امولسیونی روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 42-50]
 • امولسیونی کاربرد فرایندهای پلیمرشدن امولسیونی و ادمایسلی در صنعت نساجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال جرم مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-66]
 • انتقال دارو مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 16-31]
 • انجمن اسفنج پلی یورتان معرفی وبگاه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 142-142]
 • انحلال پذیری کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندازه ذرات کنترل شده کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 20-26]
 • اندازه سلول اثر مشخصه‌های عامل هسته‌زا بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی بر اسفنج‌های پلی‌اتیلن [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 43-56]
 • اندازه و توزیع ذرات عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 30-38]
 • انرژی آزاد سطح مروری بر وابستگی انرژی آزاد سطح به ضخامت در فیلم‌های نازک پلیمری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 71-78]
 • انرژی آزاد شبکه روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • انرژی برهم کنش مطالعه برخی از خواص نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 4-26]
 • انرژی پاک مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • انرژی خورشیدی سلول‌های خورشیدی پلیمری: اجزای سازنده، تولید، کاربردها و بازار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-78]
 • انرژی خورشیدی مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت های مکسین- پلیمر در شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواع پلیمر مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به‌کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • اهمیت مسائل زیست محیطی مروری بر خواص و روش‌های تولید الیاف نانوسلولوز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 3-17]
 • اولفین‌ها کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولیگومرشدن تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • اولیگومرشدن مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 60-72]
 • ایجاد پیوند عرضی شیمیایی نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • ایدز بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]
 • ایران بخش جنبی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 77-85]
 • ایران بخش جنبی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 76-82]
 • ایروژ لهای کربنی روش های تهیه و بهبود مقاومت اکسایشی ایروژل های کربنی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 36-45]
 • ایروژل مروری کوتاه بر کامپوزیت ایروژل ‏های پلیمری رسانای گرما [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • ایزوسیانات‌ها مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • ایمنی و کیفیت تهیه فیلم محافظ میوه از مواد لیگنوسلولوزی و کاربرد پیش‌عمل‌آوری ازونی کوتاه بر حل‌شدن آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 34-42]

ب

 • باتری یون لیتیم مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-33]
 • باتری یون لیتیم بررسی عملکرد الکترولیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌وینیلیدن‌ فلوئورید (PVDF) در باتری‌های یون لیتیم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]
 • باتری‌های یون لیتیوم مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای پلیمر الکترولیت و کاربرد آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارگذاری نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 17-26]
 • بارگذاری جامد مروری کوتاه بر اثر پارامترهای فرایند بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی برپایه پلی‌بوتادی‌ان منتهی به گروه هیدروکسیل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 52-62]
 • باریکه یونی معرفی کتاب [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 93-94]
 • باز دارنده شعله هالوژن دار مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 49-60]
 • بازار مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 91-97]
 • بازار سلول‌های خورشیدی پلیمری: اجزای سازنده، تولید، کاربردها و بازار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-78]
 • بازدارندگی شعله مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 49-60]
 • بازدارندگی شعله مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 38-47]
 • بازدارندگی شعله مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • بازدارندگی کنندگی مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت دوم : نانو مواد بازدارنده شعله [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-59]
 • بازدارنده خوردگی فاز بخار فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 29-39]
 • بازدارنده شعله گردایش لایه‌به‌لایه رهیافتی نوین به بهبود بازدارندگی شعله اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 16-25]
 • بازده الکترود مقابل پلیمری در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگینه [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • بازده تبدیل انرژی کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 51-64]
 • بازده تبدیل توان راه‌کارهای افزایش بازده سلول‌های خورشیدی پلیمری برپایه پلی(3-هگزیل‌تیوفن) و فنیل-C-بوتیریک اسید متیل استر [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 20-31]
 • بازده گرمایی مروری بر کاربرد زیست‌سرامیک‌ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 41-51]
 • بازسازی هدایت شده استخوان مروری بر غشاهای پلیمری به‌کار رفته در بازسازی هدایت‌شده بافت پیرادندانی: بخش 1 [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • بازسازی هدایت شده بافت مروری بر غشاهای پلیمری به‌کار رفته در بازسازی هدایت‌شده بافت پیرادندانی: بخش 1 [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • بازگردانی مشکلات وجود PVC در بازیافت پلی(اتیلن ترفتالات) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 96-100]
 • بازیابی انرژی تولید انرژی از پسماندهای زیست پلیمری طبیعی صنایع کاغذسازی برای کاهش آثار منفی زیست محیطی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • بازیافت شیمیایی مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 50-61]
 • بازیافت مکانیکی بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 4-12]
 • بازیافت مکانیکی بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 36-41]
 • بافت مروری بر انواع نخ بخیه، ویژگی‌ها و کاربرد آنها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 4-13]
 • باکتری گرم مثبت و گرم منفی پلی‌یورتان‌های ضدباکتری برای کاربردهای پزشکی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 3-15]
 • بالستیک پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 29-42]
 • بایر بخش جنبی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 77-85]
 • بتن اثر ساختاری انواع ابرروان‌کننده‌ها روی برهم‌کنش با ذرات فعال بتن و خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 38-49]
 • بر هم کنش دارو هیدروژل هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 16-27]
 • برهم‌کنش پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • برهم‌کنش بلنددامنه مروری بر وابستگی انرژی آزاد سطح به ضخامت در فیلم‌های نازک پلیمری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 71-78]
 • برهمکنش‌ غیر کووالانسی مروری بر پلیمرهای کوئوردینانسی مارپیچی آرایش‌یافته با برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • بستر مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 4-15]
 • بستر روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • بسته بندی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: کاربردها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های رفع آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-70]
 • بسته بندی فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 29-39]
 • بسته بندی مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • بسته بندی غذایی ضدمیکروب مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-66]
 • بسته‌بندی مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 113-123]
 • بسته‌بندی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 3-17]
 • بسته‌بندی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 3-18]
 • بسته‌بندی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 3- استفاده از ترکیبات آمینی ممانعت‌شده فضایی در پایدارسازی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 3-16]
 • بلوری‌شدن بلوری‌شدن پلیمرها در مجاورت نانوپرکننده‌های کربنی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 14-25]
 • بلورینگی مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آن‌ها بر خواص نهایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-56]
 • بلورینگی مروری بر اثر نانوذرات سیلیکا بر بلورینگی نانوکامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلی اتیلن سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بمب اخبار علمی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 86-89]
 • بهره وری مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 80-89]
 • بهره وری؛ تحلیل پوششی داده؛ شاخص مالم کوئیست اندازه گیری بهره وری و رتبه بندی واحدهای پژوهشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 92-99]
 • بیس فسفنات ویژگی‌های پلی یورتان های مورد استفاده در دریچه های مصنوعی قلب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 48-60]
 • بیشینه کسر پرشدگی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • بی‌هالوژن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]

پ

 • پاسخ گو به محرک پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-48]
 • پاسخگو به CO2 پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 42-51]
 • پاسخگو به محرک پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-69]
 • پانسمان غشاهای الکتروریسی‌شده چندلایه‌‌ای نامتقارن و سازه‌های حاوی یاخته: دو راهبرد برای شتاب‌دهی التیام زخم‌های پوست [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]
 • پایان نامه اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 52-69]
 • پایان نامه اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-60]
 • پایان نامه اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 66-80]
 • پایان نامه بخش جنبی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • پایان نامه بخش جنبی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 118-133]
 • پایان نامه بخش جنبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 94-102]
 • پایان نامه بخش جنبی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • پایدار کاربرد حلال‌های بسیار اوتکتیک طبیعی به‌عنوان نرم‌کننده در تهیه فیلم‌های پلیمری طبیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 3-19]
 • پایدارسازی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 3- استفاده از ترکیبات آمینی ممانعت‌شده فضایی در پایدارسازی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 3-16]
 • پایدارکننده طبیعی مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • پایداری الکترود مقابل پلیمری در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگینه [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • پایداری توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 4-17]
 • پایداری مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره سازی انرژی: طراحی، خصوصیات و عملکرد حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری گرمایی رزین های اپوکسی گرمامقاوم [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 4-11]
 • پایداری گرمایی مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-100]
 • پایش حرکت انسان مروری بر حسگر های حرکتی هیدروژلی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 3-14]
 • پتروشیمی بخش جنبی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-85]
 • پتروشیمی نفت بخش جنبی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 78-84]
 • پتنت مروری بر اهمیت پیاده‌سازی حقوق مالکیت فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 32-35]
 • پچ پوستی نقش پلیمرهای به‌کاررفته در رهایش هورمون از سامانه‌های ضدبارداری در پیشگیری‌ از بارداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 18-29]
 • پخت دوگانه سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 56-67]
 • پخت دینامیکی چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • پدیده‌های انتقال مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 94-102]
 • پراش پرتو ایکس پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • پراش پرتو ایکس عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 44-56]
 • پراش پرتو ایکس با زاویه باز پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • پراش پرتو ایکس با زاویه کوچک پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • پراکنده شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-76]
 • پراکنش تهیه و عامل‌دارکردن نانولوله‌های کربن و خواص نانوکامپوزیت‌های آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 85-106]
 • پراکنشی کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 20-26]
 • پردازش نور دیجیتال نورآغازگرهای فرابنفش، فرابنفش مرئی و زیرقرمز نزدیک در فرایندهای چاپ سه‌بعدی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 58-70]
 • پرکننده دندان کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 70-81]
 • پرکننده نانو اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 52-63]
 • پروانه ثبت اختراع مروری بر مهم‌ترین پایگاه ها و ابزارهای جست‌وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 70-79]
 • پروانه ثبت اختراع نگاهی کلی به مهم‌ترین پایگاه ‏های اطلاعاتی دربردارنده پروانه ‏های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • پروپیلن اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-48]
 • پروتئین هیدروژل‌های ابرجاذب برپایه پروتئین‌ها و هومو پلی‌آمینواسیدها: سنتز و کاربردها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-40]
 • پروتئین شیمی و تکنولوژی پلیمرهای پیشرفته: 1- مروری بر روش‌‌های تهیه، خواص و کاربرد‌های الیاف طبیعی ابریشم عنکبوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پزشکی بازساختی بررسی کاربرد داربست‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 16-30]
 • پزشکی ترمیمی کاربردهای نانولوله‎های کربنی و کامپوزیت های پلیمری آن‌ها در پزشکی ترمیمی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 64-73]
 • پزشکی شخصی دارو‌رسانی شخصی‌سازی‌شده با کاربرد فناوری نوین چاپ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 39-50]
 • پلاستیک مشکلات وجود PVC در بازیافت پلی(اتیلن ترفتالات) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 96-100]
 • پلاستیک زیست‌تخریب‌پذیر مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پلاستیک گرماسخت رزین های اپوکسی گرمامقاوم [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 4-11]
 • پلاستیک ها ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • پلاستیک‌های گم‌شده پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • پلاسما اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • پلاسمونی نانو کامپوزیت های طلا- پلیمر و کاربردهای آنها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • پلی اتر خاتمه یافته با هیدروکسیل مروری بر سنتز و مشخصه‌یابی بایندر کوپلیمر بلوکی پلی‌تتراهیدروفوران پلی‌‌اتیلن‌گلیکول (TPEG) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی اتیلن مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • پلی اتیلن تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 3-15]
 • پلی اتیلن ترفتالات مشکلات وجود PVC در بازیافت پلی(اتیلن ترفتالات) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 96-100]
 • پلی اتیلن سنگین پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-57]
 • پلی استرها بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 77-85]
 • پلی آکریل آمید اکسیل دار شده ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 49-57]
 • پلی اکریلو نیتریل بوتادی ان استیرن (ABS) مروری بر شکل‌شناسی، خواص گرمایی، مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های پلی(‌آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن) و نانولوله‌های کربنی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • پلی آکریلیک اسید شبکه‌ای شده میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 71-81]
 • پلی الفین بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 57-66]
 • پلی آمید اپی کلروهیدرین ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 49-57]
 • پلی آنیلین کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 13-22]
 • پلی ایمید اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 28-36]
 • پلی بوتن معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 90-91]
 • پلی پروپیلن آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 66-74]
 • پلی پروپیلن تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 3-15]
 • پلی ساکاریدهای میکروبی اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 28-16]
 • پلی فسفازین مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 76-85]
 • پلی کربنات ها واکنش ها و کاربردهای تثبیت دی اکسیدکربن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 60-71]
 • پلی لاکتیک اسید بخش جنبی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 78-85]
 • پلی وینیل الکل جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 13-23]
 • پلی وینیل الکل نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر بر پایه پلی وینیل الکل تقویت شده با نانوسلولوز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 82-90]
 • پلی وینیل الکل ساختارهای سلولی فوم های پلی وینیل الکل تهیه شده با روش ناپیوسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی وینیل کلرید بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 4-12]
 • پلی وینیل کلرید نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل کلرید: بررسی اجمالی خواص مکانیکی و گرمایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 50-60]
 • پلی وینیل کلرید مشکلات وجود PVC در بازیافت پلی(اتیلن ترفتالات) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 96-100]
 • پلی یورتان کاهش حساسیت مواد پرانرژی با استفاده از محمل‌های پلی‌یورتانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 56-65]
 • پلی یورتان ویژگی‌های پلی یورتان های مورد استفاده در دریچه های مصنوعی قلب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 48-60]
 • پلی یورتانها بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 77-85]
 • پلی(3-هگزیل‌تیوفن) راه‌کارهای افزایش بازده سلول‌های خورشیدی پلیمری برپایه پلی(3-هگزیل‌تیوفن) و فنیل-C-بوتیریک اسید متیل استر [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 20-31]
 • پلی(وینیل کلرید) بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 36-41]
 • پلیاتیلن مروری بر اثر نانوذرات سیلیکا بر بلورینگی نانوکامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلی اتیلن سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌اتیلن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌اتیلن مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]
 • پلی‌اتیلن فناوری‌ها و کاتالیزگرهای تولید پلی‌اتیلن با فرایند دوغابی: مروری بر ثبت اختراعات [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 3-13]
 • پلی‌اتیلن پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 3-17]
 • پلی‌اتیلن پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 3-18]
 • پلی‌اتیلن پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 3- استفاده از ترکیبات آمینی ممانعت‌شده فضایی در پایدارسازی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 3-16]
 • پلی‌اتیلن سنگین بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 57-66]
 • پلی‌اتیلن سنگین ورق سنگی؛ تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • پلی‌اتیلن‌ترفتالات (PET) مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 50-61]
 • پلی‌آکریل‌آمید آبکافتی مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 38-49]
 • پلی‌ال اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • پلی‌آلفااولفین مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 60-72]
 • پلی‌آلفااولفین سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • پلی‌الکترولیت کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 40-51]
 • پلی‌آمیدوآمین مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 16-31]
 • پلی‌آنیلین نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین پایه‌گرافنی و کاربرد آن‌ها در طراحی سلول‌های خورشیدی آلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 4-16]
 • پلی‌آنیلین روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 61-71]
 • پلی‌اوره مروری بر کاربردهای پلی‌اوره در صنعت ساختمان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • پلی‌اولفین کاتالیزورهای چندمرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 108-117]
 • پلی‌اولفین‌‌ مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌اولفین؛ عامل‌دارکردن؛ پلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی زنده؛ کاتالیزور پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • پلی‌پروپیلن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌ساکارید مروری بر استفاده از تابش‌های یوننده در شبکه‌ای کردن پلیمرهای طبیعی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 113-120]
 • پلی‌ساکارید مروری بر جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پلی‌ساکاریدهای غیرسلولوزی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • پلی‌ساکارید مروری بر زیست‌پلیمرهای استفاده‌شده در هیدروژل‌های مواد آرایشی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 52-69]
 • پلی‌کاپرولاکتون کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 26-35]
 • پلی‌گلیسیدیل نیترات روش‌ تهیه پلیمر پرانرژی پلی‌گلیسیدیل نیترات و خواص پیشرانه‌ جامد کامپوزیتی برپایه آن [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 27-37]
 • پلی‌لاکتیک اسید چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • پلی‌لاکتیک اسید بررسی کاربرد داربست‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 16-30]
 • پلی‌لاکتیک اسید (PLA) مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 66-75]
 • پلیمر اهمیت و جایگاه پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-46]
 • پلیمر طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 4-12]
 • پلیمر معرفی کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 76-77]
 • پلیمر نانوکامپوزیت‌های فلز- پلیمردارای نانوذرات فعال با خاصیت کاتالیزوری و زیست‌کشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 33-55]
 • پلیمر به‌کارگیری پوسته‌های پلیمری در فناوری مورفینگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 26-34]
 • پلیمر نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر بر پایه پلی وینیل الکل تقویت شده با نانوسلولوز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 82-90]
 • پلیمر مروری برکاربردهای نانوساختارهای روی اکسید در صنایع پلیمری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-42]
 • پلیمر اصلاح کننده های سیلانی: معرفی و کاربرد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-43]
 • پلیمر روش‌های جوشکاری برای اتصال نانوکامپوزیت‌های پلیمری به‌کار رفته در خودرو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • پلیمر کامپوزیت‌ها و ژل‌های پلیمری مغناطیسی حاوی نانوذرات مگنتیت [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 3-13]
 • پلیمر کاربرد نانولوله‌های کربنی در داربست‌های پایه پلیمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 15-24]
 • پلیمر مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • پلیمر مروری بر فناوری چاپ چهار بعدی در مهندسی بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمر مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمر آزو خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-93]
 • پلیمر آزو خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 3-16]
 • پلیمر آکریلی خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 3-14]
 • پلیمر الکتروفعال پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-48]
 • پلیمر بی اثر پلیمرهای پرانرژی: معرفی و کاربردها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-69]
 • پلیمر بی‌شکل شیشه‌ای مروری بر پیرسازی فیزیکی و نوسازی گرمایی و مکانیکی در پلیمرهای بی‌شکل شیشه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 48-59]
 • پلیمر پایه رزینی کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 70-81]
 • پلیمر تغییر شکل‌دهنده پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 3-13]
 • پلیمر حافظه شکلی پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-48]
 • پلیمر حافظه شکلی مروری بر اصول طراحی مولکولی و تهیه پلیمرهای حافظه شکلی پاسخگو به دما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 86-97]
 • پلیمر حافظه شکلی پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 3-13]
 • پلیمر حساس به دما مروری بر اصول طراحی مولکولی و تهیه پلیمرهای حافظه شکلی پاسخگو به دما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 86-97]
 • پلیمر خود ترمیم شونده معرفی وزیکول‌های پلیمری، پلیمرزوم‌ها و کاربردهای گسترده آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 86-93]
 • پلیمر دومحیط‌دوست خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-93]
 • پلیمر دو‌محیط‌دوست خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 3-16]
 • پلیمر رسانا رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 32-44]
 • پلیمر رسانا پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 58-71]
 • پلیمر رسانا سلول‌های خورشیدی پلیمری: اجزای سازنده، تولید، کاربردها و بازار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-78]
 • پلیمر زیست تخریب پذیر مروری بر غشاهای پلیمری به‌کار رفته در بازسازی هدایت‌شده بافت پیرادندانی: بخش 1 [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر مروری بر قابلیت بالقوه همی‌سلولوزها در تولید محصولات باارزش افزوده زیاد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 29-41]
 • پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 13-29]
 • پلیمر سنتزی بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 3-17]
 • پلیمر سنتزی پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-14]
 • پلیمر سنتزی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پلیمر شانه‌ای مروری بر تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری با پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی- جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 16-28]
 • پلیمر شدن مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • پلیمر شدن کاربرد فرایندهای پلیمرشدن امولسیونی و ادمایسلی در صنعت نساجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمر شدن رسوبی پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 74-89]
 • پلیمر شدن کوئوردیناسیونی پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-57]
 • پلیمر شدن نانو رسوبی پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 74-89]
 • پلیمر طبیعی بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 3-17]
 • پلیمر طبیعی آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • پلیمر طبیعی مروری بر استفاده از تابش‌های یوننده در شبکه‌ای کردن پلیمرهای طبیعی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 113-120]
 • پلیمر طبیعی پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-14]
 • پلیمر طبیعی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پلیمر قالب مولکولی پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-71]
 • پلیمر کوئوردیناسیونی متخلخل مروری بر پلیمرهای کوئوردینانسی مارپیچی آرایش‌یافته با برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • پلیمر کوئوردینانسی مروری بر انواع نانوکامپوزیت‌های برپایه پلیمرهای کوئوردینانسی نانومتخلخل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 32-41]
 • پلیمر گرماسخت ساز و کار فداشوندگی سپرهای گرمایی نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمر گرما سخت و خاک ‌رس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 4-9]
 • پلیمر مخاط‌چسب پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-14]
 • پلیمر مزدوج پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 58-71]
 • پلیمر مزدوج مروری بر سلول های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه یابی آن ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 44-54]
 • پلیمر مزدوج پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 25-38]
 • پلیمر نیمه‌بلوری بلوری‌شدن پلیمرها در مجاورت نانوپرکننده‌های کربنی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 14-25]
 • پلیمر هوشمند پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • پلیمر هوشمند پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 37-47]
 • پلیمر هوشمند پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-69]
 • پلیمر هوشمند پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 25-38]
 • پلیمر هوشمند پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 3-13]
 • پلیمر هیبریدی مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-100]
 • پلیمر وینیلی مروری بر کاربرد طیف سنجی مغناطیسی هسته درتجزیه ریزساختار پلیمرهای وینیلی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 4-15]
 • پلیمر یون نقش‌بستی جداسازی و حذف گزینشی یون‌های فلزات سنگین سمّی از آب به‌وسیله نانوپلیمرهای نقش‌بستی یونی مغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 20-35]
 • پلیمرپرانرژی پلیمرهای پرانرژی: معرفی و کاربردها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-69]
 • پلیمرزوم معرفی وزیکول‌های پلیمری، پلیمرزوم‌ها و کاربردهای گسترده آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 86-93]
 • پلیمرشدن کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 20-26]
 • پلیمرشدن اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-48]
 • پلیمرشدن کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 70-81]
 • پلیمرشدن میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 71-81]
 • پلیمرشدن تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • پلیمرشدن فناوری‌ها و کاتالیزگرهای تولید پلی‌اتیلن با فرایند دوغابی: مروری بر ثبت اختراعات [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 3-13]
 • پلیمرشدن RAFT مروری کوتاه بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری تهیه شده از طریق پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) در دارورسانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 42-55]
 • پلیمرشدن الفین ها کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 82-94]
 • پلیمرشدن امولسیونی پارامترهای اثرگذار بر بهینه‌‌سازی تهیه لاتکس آکریلیک-استیرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 48-60]
 • پلیمرشدن امولسیونی بررسی روش‌های مختلف پلیمرشدن امولسیونی در تهیه لاتکس‌های پرجامد [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 18-33]
 • پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی- جدایشی برگشت پذیر (RAFT) مروری بر تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری با پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی- جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 16-28]
 • پلیمرشدن اولفین کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • پلیمرشدن تراکمی اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • پلیمرشدن رادیکالی کنترلی پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف و ذرات میان تخلخلی سیلیکا : ساختار و خواص پلیمر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید )معکوس( سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 44-65]
 • پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 44-65]
 • پلیمرشدن زنده مروری بر تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری با پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی- جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 16-28]
 • پلیمرشدن کاتالیزوری کاتالیزورهای چندمرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 108-117]
 • پلیمرشدن نوری گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • پلیمرشدن نوری نورآغازگرهای فرابنفش، فرابنفش مرئی و زیرقرمز نزدیک در فرایندهای چاپ سه‌بعدی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 58-70]
 • پلیمرنقش بسته مولکولی پلیمرشدن نوری پلیمرهای نقش‌بسته مولکولی و نورساختار آن‌ها برای کاربرد در حسگرها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • پلیمرها نانوسلولز و قابلیت تقویت کنندگی آن در پلیمرهای مختلف [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 72-84]
 • پلیمرهای آبدوست کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمرهای اصلاح شده با گروه‌های آب‌گریز مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 38-49]
 • پلیمرهای آکریلیک بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 77-85]
 • پلیمرهای بسیار پرشده رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • پلیمرهای پاسخگو به CO2 پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 36-44]
 • پلیمرهای پاسخگو به محرک پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-71]
 • پلیمرهای پرشاخه پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-73]
 • پلیمرهای حافظه شکلی مروری کوتاه بر کاربردهای پزشکی پلیمرهای حافظه شکلی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-42]
 • پلیمرهای درخت‌وار پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-73]
 • پلیمرهای زیست تخری بپذیر مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • پلیمرهای زیست تخریب پذیر سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 3-12]
 • پلیمرهای زیست تخریب پذیر پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: کاربردها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های رفع آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-70]
 • پلیمرهای زیست‌پایه مروری بر هیدروژل‌های کلیک زیست‌پایه تهیه شده با واکنش‌های دیلز‌‌-‌آلدر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]
 • پلیمرهای زیست‌سازگار مروری بر روش‌های میکروساخت هیدروژل‌های ژلما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 50-62]
 • پلیمرهای سنتزی مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • پلیمرهای سه بعدی کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • پلیمرهای شاخه‌ دار اثر ساختاری انواع ابرروان‌کننده‌ها روی برهم‌کنش با ذرات فعال بتن و خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 38-49]
 • پلیمرهای طبیعی مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • پلیمرهای طبیعی نانوالیاف آمیخته‌های پلی‌یورتان-پلیمرهای طبیعی برای کاربرد به‌عنوان زخم‌پوش‌های الکتروریسی‌شده [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 15-29]
 • پلیمرهای کاهنده‌ی نیروی مقاوم نقش پلیمرهای کاهنده نیروی مقاوم در بهبود جریان خون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 63-73]
 • پلیمرهای گرانروکشسان رئولوژی تعلیق‌های نانوذرات سلولوزی و اهمیت کاربردی آن‌ها در پلیمرهای گرانروکشسان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 45-53]
 • پلیمرهای محلول در آب اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 36-48]
 • پلیمرهای محلول در آب مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 38-49]
 • پلیمرهای معدنی مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 76-85]
 • پلیمرهای مهندسی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • پلیمرهای هوشمند پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 10-17]
 • پلیمرهای هوشمند پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-48]
 • پلیمرهای هوشمند پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 29-42]
 • پلیمرهای یونومری پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 29-42]
 • پلیمری معرفی کتاب [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 93-94]
 • پلیمریزاسیون معرفی کتاب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 92-93]
 • پلیمریزاسیون مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 27-35]
 • پلیمریزاسیون بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 57-66]
 • پلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمریزاشدن نوری پلیمرشدن نوری پلیمرهای نقش‌بسته مولکولی و نورساختار آن‌ها برای کاربرد در حسگرها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پلی‌وینیل کلرید مروری بر دوام لوله‌های فاضلاب پلی‌وینیل‌کلرید: عوامل ساختاری و عملکردی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 22-33]
 • پلی‌وینیلیدن فلوئورید شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 58-65]
 • پلی‌وینیلیدن ‌فلوئورید (PVDF) بررسی عملکرد الکترولیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌وینیلیدن‌ فلوئورید (PVDF) در باتری‌های یون لیتیم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]
 • پلی‌یورتان اصلاح چقرمگی رزین‌های اپوکسی با استفاده از پلی‌یورتان‌ها: مطالعه‌ مروری [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 52-64]
 • پلی‌یورتان اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • پلی‌یورتان پلی‌یورتان‌های ضدباکتری برای کاربردهای پزشکی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 3-15]
 • پلی‌یورتان ساخت کاشتینه‌های رگ‌ مصنوعی بر پایه‌ پلی‌یورتان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • پلی‌یورتان اثر نانوذرات بر خواص آکوستیکی اسفنج پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 14-21]
 • پلی‌یورتان نانوالیاف آمیخته‌های پلی‌یورتان-پلیمرهای طبیعی برای کاربرد به‌عنوان زخم‌پوش‌های الکتروریسی‌شده [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 15-29]
 • پلی‌یورتان-اوره پلی‌یورتان‌های ضدباکتری برای کاربردهای پزشکی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 3-15]
 • پوزیترون طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 4-12]
 • پوزیترون طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • پوزیترونیم طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 4-12]
 • پوزیترونیم طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • پوست مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 65-80]
 • پوسته به‌کارگیری پوسته‌های پلیمری در فناوری مورفینگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 26-34]
 • پوسته موتور راکت بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 26-37]
 • پوشاندن ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 36-49]
 • پوشش کوپلیمرها و نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-آکریلات آب‌پایه و پخت شونده با UV [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 102-113]
 • پوشش مرور کلی بر کاربرد نانومواد و پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 19-28]
 • پوشش پلیمری نانو کامپوزیت های طلا- پلیمر و کاربردهای آنها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • پوشش رسانا پوشش های پلیمری دارای نانوذرات ITO: عوامل مؤثر بر خواص رسانایی و نوری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 55-62]
 • پوشش ژلی اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 52-63]
 • پوشش ضدآب پوشش‌های کامپوزیتی-نانوکامپوزیتی ضدآب بر پایه سیمان-پلیمر امولسیونی: معرفی، ویژگی و کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 52-64]
 • پوشش فعال تهیه فیلم محافظ میوه از مواد لیگنوسلولوزی و کاربرد پیش‌عمل‌آوری ازونی کوتاه بر حل‌شدن آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 34-42]
 • پوشش‌ کربوهیدراتی تهیه فیلم محافظ میوه از مواد لیگنوسلولوزی و کاربرد پیش‌عمل‌آوری ازونی کوتاه بر حل‌شدن آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 34-42]
 • پوشش‌های اسفنج پلی یورتان تخریب پوشش اسفنج پلی‌یورتان: سازوکارهای تخریب، روش‌های ارزیابی و شیوه‌های ممانعت از آن [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • پوشش‌های پلیمری ضدخوردگی مروری بر نانومواد دوبعدی برای پوشش‌های پلیمری ضدخوردگی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 56-68]
 • پیاپی تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • پیرسازی فیزیکی مروری بر پیرسازی فیزیکی و نوسازی گرمایی و مکانیکی در پلیمرهای بی‌شکل شیشه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 48-59]
 • پیزوالکتریک شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 58-65]
 • پیش بینی رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 71-81]
 • پیش ماده روش های تهیه و بهبود مقاومت اکسایشی ایروژل های کربنی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 36-45]
 • پیش‌آغشته اثر پارامترهای فراورش بر خواص پیش‌آغشته‌های تولید شده به دو روش حلالی و مذاب داغ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 72-82]
 • پیش‌آغشته ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • پیش‌آغشته چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 39-49]
 • پیش‌آغشته سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 56-67]
 • پیش‌پخت سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 56-67]
 • پیش‌پلیمر پرانرژی روش‌ تهیه پلیمر پرانرژی پلی‌گلیسیدیل نیترات و خواص پیشرانه‌ جامد کامپوزیتی برپایه آن [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 27-37]
 • پیشرانه پلیمرهای پرانرژی: معرفی و کاربردها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-69]
 • پیشرانه روش‌ تهیه پلیمر پرانرژی پلی‌گلیسیدیل نیترات و خواص پیشرانه‌ جامد کامپوزیتی برپایه آن [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 27-37]
 • پیشرانه‌ جامد کامپوزیتی بررسی عوامل پیوندی پلیمری خنثی در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی و مواد منفجره پلاستیکی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • پیشرانه سبز مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • پیشگیری از بارداری نقش پلیمرهای به‌کاررفته در رهایش هورمون از سامانه‌های ضدبارداری در پیشگیری‌ از بارداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 18-29]
 • پیکرینگ شکل شناسی کنترل شده نانوخاک رس در ذرات نانوپلیمر از راه پلیمرشدن ریزامولسیونی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 46-57]
 • پیل سوختی پلیمری مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • پیل سوختی هیدروژنی مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • پیل‌های سوختی مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای پلیمر الکترولیت و کاربرد آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیوند زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پیوند عرضی تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • پیوند عرضی یافته فیزیکی نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • پیوند هیدروژنی کاربرد نشاسته به عنوان افزودنی مقاومت خشک در کاغذسازی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 90-101]
 • پیونده مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-33]
 • پیونده مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • پیونده پلیمری قطبی بررسی عوامل پیوندی پلیمری خنثی در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی و مواد منفجره پلاستیکی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • پیوندهای عرضی ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 49-57]

ت

 • تابش یوننده مروری بر استفاده از تابش‌های یوننده در شبکه‌ای کردن پلیمرهای طبیعی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 113-120]
 • تابع توزیع شعاع مطالعه برخی از خواص نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 4-26]
 • تابکاری تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 3-15]
 • تاپسیس رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2 [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-46]
 • تبدیل ‌پایه روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 42-50]
 • تبدیل فوریه اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • تبدیل متانول به پروپیلن مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 91-97]
 • تترامر آلفااولفینی سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • تثبیت دی اکسید کربن تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-35]
 • تثبیت دی اکسید کربن واکنش ها و کاربردهای تثبیت دی اکسیدکربن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 60-71]
 • تجدید پذیری مروری بر ویژگی ها و کاربردهای اتیل سلولوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 74-75]
 • تجزیه گرماوزن‌سنجی (TGA) مطالعه سینتیک تخریب گرمایی کامپوزیت‌های اپوکسی-نانولوله‌های کربنی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 68-77]
 • تجزیه گرمایی ساز و کار فداشوندگی سپرهای گرمایی نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمر گرما سخت و خاک ‌رس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 4-9]
 • تجزیه گرمایی گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • تجزیه و تحلیل سطح اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • تخریب مروری بر سازوکارهای احتمالی تخریب گرمایی پلی سیلوکسا نها [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 25-33]
 • تخریب تخریب پوشش اسفنج پلی‌یورتان: سازوکارهای تخریب، روش‌های ارزیابی و شیوه‌های ممانعت از آن [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • تخریب مروری بر دوام لوله‌های فاضلاب پلی‌وینیل‌کلرید: عوامل ساختاری و عملکردی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 22-33]
 • تخریب گرمایی رزین های اپوکسی گرمامقاوم [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 4-11]
 • تخریب گرمایی مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • تخریب گرمایی پلیمر بررسی سازوکار اثرگذاری نانوخاک رس بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلیمری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 4-15]
 • تخریب نوری پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 3- استفاده از ترکیبات آمینی ممانعت‌شده فضایی در پایدارسازی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 3-16]
 • ترتیب اختلاط اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • ترشوندگی ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • ترکچه‌زایی سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • ترکیبات آمینی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 3- استفاده از ترکیبات آمینی ممانعت‌شده فضایی در پایدارسازی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 3-16]
 • ترکیبات حساس به نور پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 37-47]
 • ترکیبات ضد میکروب مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-66]
 • ترمودینامیک شبکه روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • ترموفرمینگ مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • ترمیم خودزا نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 4-19]
 • ترمیم خودفرمان نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 4-19]
 • ترمیم زخم مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 65-80]
 • تری‌گلیسیرید تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • تزریقی سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 3-12]
 • تسلیم برشی سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • تشکیل زغال بررسی سازوکار اثرگذاری نانوخاک رس بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلیمری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 4-15]
 • تشکیل شونده در موضع سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 3-12]
 • تشکیل شونده درجا سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 24-32]
 • تصفیه آب ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • تصمیم گیری چند معیاری رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2 [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-46]
 • تصویر برداری کاربردهای نانولوله‎های کربنی و کامپوزیت های پلیمری آن‌ها در پزشکی ترمیمی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 64-73]
 • تع یین جرم مولکولی محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 16-21]
 • تغییرپذیر با CO2 پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 42-51]
 • تغییرپذیر با CO2 پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 36-44]
 • تف جوشی قالبگیری تزریقی مخلوط پودر و پلیمر: روشی پیش رفته برای تولید قطعات پیچیده و دقیق مهندسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 4-20]
 • تفاضل محدود روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 48-58]
 • تفکافت مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • تقویت مروری بر کاربردهای پلی‌اوره در صنعت ساختمان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • تقویت کننده عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 44-56]
 • تک رشته ای مروری بر انواع نخ بخیه، ویژگی‌ها و کاربرد آنها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 4-13]
 • تکمیل کاربرد فرایندهای پلیمرشدن امولسیونی و ادمایسلی در صنعت نساجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش‌های باقی‌مانده مقدمه‌ای بر مفهوم واپیچش و جمع‌شدگی کامپوزیت‌ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • تهیه PGN روش‌ تهیه پلیمر پرانرژی پلی‌گلیسیدیل نیترات و خواص پیشرانه‌ جامد کامپوزیتی برپایه آن [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 27-37]
 • توپوگرافی اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • توپولوژی بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 50-58]
 • تورم هیدروژل‌های ابرجاذب برپایه پروتئین‌ها و هومو پلی‌آمینواسیدها: سنتز و کاربردها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-40]
 • تورم شبکه روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • توزیع احتمال مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی روش‌های مختلف پلیمرشدن امولسیونی در تهیه لاتکس‌های پرجامد [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 18-33]
 • توزیع دو قله ای مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 84-91]
 • توسعه پایدار بررسی خواص ژئوپلیمرها برای استفاده به‌عنوان مصالح پایدار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • تولید افزایشی مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 45-56]
 • تولید انبوه برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • تولید انرژی مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • تولید صنعتی پلاستیک زیستی مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • تیترکردن روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 124-132]

ث

 • ثابت دی الکتریک کامپوزیت‌های پلیمری دی‌الکتریک: معرفی و کاربردها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 25-33]

ج

 • جاذب ریزموج روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 61-71]
 • جاذب صوت اسفنج‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر جاذب صوت: مروری بر ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • جداسازی مروری بر جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پلی‌ساکاریدهای غیرسلولوزی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • جداکننده مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-33]
 • جدایش میکروفاز اسفنج‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر جاذب صوت: مروری بر ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • جدایی فاز مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 36-51]
 • جدایی فاز شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 114-125]
 • جدایی فاز ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 36-49]
 • جذب آب اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 52-63]
 • جذب امواج کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 13-22]
 • جرم مولکولی پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 39-51]
 • جرم مولکولی بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 50-58]
 • جریان خون نقش پلیمرهای کاهنده نیروی مقاوم در بهبود جریان خون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 63-73]
 • جریان شناسی نانوکامپوزیت های کوپلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 2- مروری بر خواص مکانیکی و جریان شناسی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 18-28]
 • جریان کششی شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 58-65]
 • جریان متلاطم مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • جریان‌پذیری چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 39-49]
 • جمع شدگی و واپیچش گرمایی مقدمه‌ای بر مفهوم واپیچش و جمع‌شدگی کامپوزیت‌ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • جمع کننده کنترل آرایش نانوالیاف الکتروریسی شده با استفاده از جمع کننده‌های ترکیبی رسانا- عایق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-58]
 • جهت گیری مدل مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 74-85]
 • جهندگی اثر ساختار پلیمر و پارامترهای فراورش بر خواص الیاف خاب چمن مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • جوش الکتریکی مروری بر عوامل مؤثر بر فرایند جوش الکتریکی لوله‌های پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-93]
 • جوشکاری لیزری روش‌های جوشکاری برای اتصال نانوکامپوزیت‌های پلیمری به‌کار رفته در خودرو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]

چ

 • چاپ چهاربعدی مروری بر فناوری چاپ چهار بعدی در مهندسی بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاپ سه بعدی رزین‌های مستعد شبکه‌ای‌شدن نوری در چاپ سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاپ سه‌بعدی مروری کوتاه بر کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته چاپ-شده‌ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 44-60]
 • چاپ سه‌بعدی مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 14-26]
 • چاپ سه‌بعدی نورآغازگرهای فرابنفش، فرابنفش مرئی و زیرقرمز نزدیک در فرایندهای چاپ سه‌بعدی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 58-70]
 • چارچوب فلز-آلی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • چارچوب‌ فلز-آلی مروری بر پلیمرهای کوئوردینانسی مارپیچی آرایش‌یافته با برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • چارچوب‌ فلز-آلی (MOF) مروری بر انواع نانوکامپوزیت‌های برپایه پلیمرهای کوئوردینانسی نانومتخلخل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 32-41]
 • چارچوب های کووالانسی- آلی مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوب‌های آلی کووالانسی مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 30-44]
 • چربی‌دوستی توازن آب‌دوستی-چربی‌دوستی امولسیون‌کننده‌ها و روش‌های تعیین پایداری سامانه‌های امولسیونی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 4-17]
 • چسب‌ پلی‌یورتانی معرفی کشتی هوایی و چسب‌های پلی‌یورتانی ویژه آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 40-57]
 • چسب حساس به فشار بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 77-85]
 • چسب حساس به فشار بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 64-75]
 • چسب‌ حساس به فشار خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 3-14]
 • چسب رسانای الکتریسیته چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 4-22]
 • چسب رسانای همسانگرد چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 4-22]
 • چسب زدایی قالبگیری تزریقی مخلوط پودر و پلیمر: روشی پیش رفته برای تولید قطعات پیچیده و دقیق مهندسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 4-20]
 • چسب ساختاری اتصال چسبی کامپوزیت های پلیمری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • چسب‌ کم‌دما معرفی کشتی هوایی و چسب‌های پلی‌یورتانی ویژه آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 40-57]
 • چسب های پلی یورتان پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 39-51]
 • چسبناکی چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 39-49]
 • چسبندگی بین سطحی مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-93]
 • چسب‌های تقویت‌شده مروری بر بهبود ویژگی های چسب‌ها با نانوتقویت‌کننده‌ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 43-53]
 • چسب‌های فشارحساس چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • چقرمگی شکست فناوری نانو در چقرمه سازی رزین های اپوکسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 72-88]
 • چقرمگی شکست اصلاح چقرمگی رزین‌های اپوکسی با استفاده از پلی‌یورتان‌ها: مطالعه‌ مروری [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 52-64]
 • چقرمگی شکست سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • چگالی تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی پلی‌استیرن منبسط [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 18-23]
 • چگالی سلولی اثر مشخصه‌های عامل هسته‌زا بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی بر اسفنج‌های پلی‌اتیلن [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 43-56]
 • چمن مصنوعی اثر ساختار پلیمر و پارامترهای فراورش بر خواص الیاف خاب چمن مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • چندپاسخی کاربرد میسل های مخلوط در سامانه های دارورسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 4-15]
 • چندرشته ای مروری بر انواع نخ بخیه، ویژگی‌ها و کاربرد آنها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 4-13]

ح

 • حافظه شکلی پیش رفت های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی بر پایه نانو ذرات [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • حباب ‌پیش‌رونده میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • حجم محدود روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 48-58]
 • حدیده شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 58-65]
 • حذف گزینشی جداسازی و حذف گزینشی یون‌های فلزات سنگین سمّی از آب به‌وسیله نانوپلیمرهای نقش‌بستی یونی مغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 20-35]
 • حساس به نور پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-69]
 • حسگر پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-71]
 • حسگر مروری بر پلیمرهای پیزوالکتریک، روش های قطب‌دهی و اندازه‌گیری خواص پیزوالکتریک در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 54-65]
 • حسگر پلیمرشدن نوری پلیمرهای نقش‌بسته مولکولی و نورساختار آن‌ها برای کاربرد در حسگرها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • حسگر پلیمری؛ پلیمر فلورسانی تقویت کننده؛ مواد منفجره؛ پلیمرهای مزدوج شناسایی مواد منفجره با استفاده از پلیمرهای فلوئورسان تقویت کننده: معرفی، سازوکار و روندهای آینده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 86-95]
 • حسگر حرکتی مروری بر حسگر های حرکتی هیدروژلی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 3-14]
 • حسگر شیمیایی شناسایی مواد منفجره با استفاده از پلیمرهای فلوئورسان تقویت کننده: معرفی، سازوکار و روندهای آینده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 86-95]
 • حقوق مالکیت فکری مروری بر اهمیت پیاده‌سازی حقوق مالکیت فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 32-35]
 • حلال بررسی تاثیر حلال و نرم کننده بر خواص مکانیکی بیونانوکامپوزیت‌های کیتوزان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 62-71]
 • حلال‌شویی ذرات مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 36-51]
 • حلال‌های بسیار اوتکتیک طبیعی کاربرد حلال‌های بسیار اوتکتیک طبیعی به‌عنوان نرم‌کننده در تهیه فیلم‌های پلیمری طبیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 3-19]
 • حلقه اکسیران رزین های اپوکسی گرمامقاوم [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 4-11]

خ

 • خاصیت پیزوالکتریک؛ پلیمرهای نیمه بلوری؛ قطب‌دهی؛ فروالکتریسیته مروری بر پلیمرهای پیزوالکتریک، روش های قطب‌دهی و اندازه‌گیری خواص پیزوالکتریک در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 54-65]
 • خاصیت دوقطبی فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 26-37]
 • خالص سازی مروری بر جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پلی‌ساکاریدهای غیرسلولوزی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • خشک‌کردن پاششی مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 4-19]
 • خشک‌کردن پاششی روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 42-50]
 • خصلت کایرالی مروری بر پلیمرهای کوئوردینانسی مارپیچی آرایش‌یافته با برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • خطوط لوله مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • خمیر کاغذ تولید انرژی از پسماندهای زیست پلیمری طبیعی صنایع کاغذسازی برای کاهش آثار منفی زیست محیطی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • خواص تهیه و عامل‌دارکردن نانولوله‌های کربن و خواص نانوکامپوزیت‌های آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 85-106]
 • خواص نگاهی کلی به ساختار و خواص نفیون با توجه به کاربرد آن در غشای تبادل پروتون پیل سوختی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-40]
 • خواص الکتریکی مروری بر شکل‌شناسی، خواص گرمایی، مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های پلی(‌آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن) و نانولوله‌های کربنی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • خواص پلیمر مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 27-35]
 • خواص چسبندگی خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 3-14]
 • خواص حرارتی نانوکامپوزیت های کو پلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 1- مروری بر شکل شناسی، تبلور و خواص حرارتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]
 • خواص رهایشی بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 3-17]
 • خواص رهایشی سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-13]
 • خواص سدگری کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-105]
 • خواص فیزیکی اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 28-36]
 • خواص فیزیکی- حرارتی مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره سازی انرژی: طراحی، خصوصیات و عملکرد حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص فیزیکی-شیمیایی کاربرد میسل های مخلوط در سامانه های دارورسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 4-15]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 59-69]
 • خواص کاربردی ورق سنگی؛ تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص کشش بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 4-12]
 • خواص کششی اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • خواص کیتوسان مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 4-19]
 • خواص گرمایی بررسی سازوکار اثرگذاری نانوخاک رس بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلیمری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 4-15]
 • خواص گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل کلرید: بررسی اجمالی خواص مکانیکی و گرمایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 50-60]
 • خواص گرمایی اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 59-69]
 • خواص مکانیکی اتصال چسبی کامپوزیت های پلیمری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • خواص مکانیکی اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • خواص مکانیکی کاهش حساسیت مواد پرانرژی با استفاده از محمل‌های پلی‌یورتانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 56-65]
 • خواص مکانیکی آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 66-74]
 • خواص مکانیکی فناوری نانو در چقرمه سازی رزین های اپوکسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 72-88]
 • خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های کوپلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 2- مروری بر خواص مکانیکی و جریان شناسی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 18-28]
 • خواص مکانیکی بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 3-17]
 • خواص مکانیکی اصلاح چقرمگی رزین‌های اپوکسی با استفاده از پلی‌یورتان‌ها: مطالعه‌ مروری [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 52-64]
 • خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل کلرید: بررسی اجمالی خواص مکانیکی و گرمایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 50-60]
 • خواص مکانیکی مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-93]
 • خواص مکانیکی مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-100]
 • خواص مکانیکی بررسی عوامل پیوندی پلیمری خنثی در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی و مواد منفجره پلاستیکی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • خواص مکانیکی مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آن‌ها بر خواص نهایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-56]
 • خواص مکانیکی عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 44-56]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر حلال و نرم کننده بر خواص مکانیکی بیونانوکامپوزیت‌های کیتوزان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 62-71]
 • خواص مکانیکی کاربرد نانولوله‌های کربنی در داربست‌های پایه پلیمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 15-24]
 • خواص مکانیکی مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • خواص مکانیکی مروری کوتاه بر کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته چاپ-شده‌ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 44-60]
 • خواص نهایی نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 86-107]
 • خود الکتروکوچ میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • خود ترمیم شونده پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • خوداطفائی مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 76-85]
 • خودترمیم پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • خودترمیمی پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 29-42]
 • خودرو روش‌های جوشکاری برای اتصال نانوکامپوزیت‌های پلیمری به‌کار رفته در خودرو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • خودکوچ‌پخشی میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • خودگردایش خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-93]
 • خودگردایش خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 3-16]
 • خودگردایش ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 36-49]
 • خودهسته‌زایی بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 50-58]
 • خوردگی فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 29-39]

د

 • داده ‏های منبع باز مروری بر مهم‌ترین پایگاه ها و ابزارهای جست‌وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 70-79]
 • داده‏‌های منبع باز نگاهی کلی به مهم‌ترین پایگاه ‏های اطلاعاتی دربردارنده پروانه ‏های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • داربست کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 26-35]
 • داربست کاربرد نانولوله‌های کربنی در داربست‌های پایه پلیمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 15-24]
 • داربست مروری بر فناوری چاپ چهار بعدی در مهندسی بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارﺑﺴﺖ کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در مهندسی بافت: داربست‌هایی با رهایش آهسته عامل های رشد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 31-41]
 • داربست زیست‌فعال بررسی کاربرد داربست‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 16-30]
 • داربست سه بعدی مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های سه‌بعدی و متخلخل از راه الکتروریسی- قسمت اول: روش‌های فیزیکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • داربست‌های سه‌بعدی مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 36-51]
 • دارپلیمر کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 28-39]
 • دارپلیمر PAMAM کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 28-39]
 • دارپلیمر PPI کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 28-39]
 • دارورسانی کاربرد میسل های مخلوط در سامانه های دارورسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 4-15]
 • دارورسانی اصلاح سطح نانوذرات آهن از طریق واکنش های کلیک جهت استفاده در کاربردهای زیست پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 16-26]
 • دارورسانی کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • دارورسانی معرفی وزیکول‌های پلیمری، پلیمرزوم‌ها و کاربردهای گسترده آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 86-93]
 • دارورسانی مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 4-19]
 • دارورسانی مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 13-29]
 • دارورسانی بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 98-107]
 • دارورسانی کاربردهای نانولوله‎های کربنی و کامپوزیت های پلیمری آن‌ها در پزشکی ترمیمی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 64-73]
 • دارورسانی کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 40-51]
 • دارورسانی مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 30-44]
 • دارورسانی میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • دارورسانی کاربرد پلی‌یورتان در سامانه دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 31-38]
 • دارورسانی مروری کوتاه بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری تهیه شده از طریق پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) در دارورسانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 42-55]
 • دارورسانی ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 42-52]
 • دارورسانی کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 28-39]
 • دارورسانی مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داروهای کم محلول در آب کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • داروی ضد سرطان مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 16-31]
 • داروی ضدویروس‌پسگرد بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]
 • درجه آبکافت جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 13-23]
 • درجه پیش پخت اثر پارامترهای فراورش بر خواص پیش‌آغشته‌های تولید شده به دو روش حلالی و مذاب داغ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 72-82]
 • درجه شاخه دار شدن محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 16-21]
 • درخت پار پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-73]
 • درزگیری گرمایی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 3-17]
 • درمان سرطان کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • درمان سرطان مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریا پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • دریچه مصنوعی قلب ویژگی‌های پلی یورتان های مورد استفاده در دریچه های مصنوعی قلب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 48-60]
 • دستگاه پیش‌آغشته‌ساز اثر پارامترهای فراورش بر خواص پیش‌آغشته‌های تولید شده به دو روش حلالی و مذاب داغ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 72-82]
 • دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 32-44]
 • دما اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 28-16]
 • دمای انتقال پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-48]
 • دمای انتقال حافظه شکلی مروری بر اصول طراحی مولکولی و تهیه پلیمرهای حافظه شکلی پاسخگو به دما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 86-97]
 • دمای انتقال شیشه ای مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آن‌ها بر خواص نهایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-56]
 • دمای انتقال شیشه ای- لاستیک طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • دمای ریخته‌گری مروری کوتاه بر اثر پارامترهای فرایند بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی برپایه پلی‌بوتادی‌ان منتهی به گروه هیدروکسیل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 52-62]
 • دمای زیاد چسب‌ها و سامانه‌های اپوکسی تک‌جزئی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 52-63]
 • دمش فیلم فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 29-39]
 • دوام اثر ساختار پلیمر و پارامترهای فراورش بر خواص الیاف خاب چمن مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • دوپه کردن پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 58-71]
 • دوستدار محیط زیست کوپلیمرها و نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-آکریلات آب‌پایه و پخت شونده با UV [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 102-113]
 • دوغاب مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 66-76]
 • دی‌سیان دی‌آمید چسب‌ها و سامانه‌های اپوکسی تک‌جزئی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 52-63]
 • دیود معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 90-91]
 • دیود نورگسیل آلی کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-105]
 • دیوکسین بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 4-12]

ذ

 • ذاتی پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • ذخیره انرژی گرمایی مروری کوتاه بر کامپوزیت ایروژل ‏های پلیمری رسانای گرما [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • ذخیره‌سازی گاز مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 30-44]
 • ذرات دوخاصیتی ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 36-49]
 • ذرات میان تخلخلی سیلیکا پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف و ذرات میان تخلخلی سیلیکا : ساختار و خواص پلیمر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • ذرت مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 66-75]

ر

 • رابطه ‌ساختار-خواص کاتالیزورهای چندمرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 108-117]
 • راهنمای جستجو نگاهی کلی به مهم‌ترین پایگاه ‏های اطلاعاتی دربردارنده پروانه ‏های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • راهنمای جست‌وجو مروری بر مهم‌ترین پایگاه ها و ابزارهای جست‌وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 70-79]
 • رتبه بندی اندازه گیری بهره وری و رتبه بندی واحدهای پژوهشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 92-99]
 • ردیاب پلیمری پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-69]
 • رزورسینول- فرمالدئید آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • رزیتان بخش جنبی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 86-94]
 • رزین تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • رزین رزین‌های مستعد شبکه‌ای‌شدن نوری در چاپ سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزین اپوکسی مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 49-60]
 • رزین اپوکسی مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت دوم : نانو مواد بازدارنده شعله [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-59]
 • رزین اپوکسی رزین های اپوکسی گرمامقاوم [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 4-11]
 • رزین اپوکسی فناوری نانو در چقرمه سازی رزین های اپوکسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 72-88]
 • رزین اپوکسی اصلاح چقرمگی رزین‌های اپوکسی با استفاده از پلی‌یورتان‌ها: مطالعه‌ مروری [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 52-64]
 • رزین اپوکسی مروری برسینتیک پخت نانوکامپوزیت‌های اپوکسی در مجاورت نانوذرات آهن اکسید [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 34-43]
 • رزین اپوکسی مروری بر سینتیک تخریب نانوکامپوزیت‌های اپوکسی دارای نانوذرات خاک رس [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 65-76]
 • رزین اپوکسی سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 56-67]
 • رزین اپوکسی مطالعه سینتیک تخریب گرمایی کامپوزیت‌های اپوکسی-نانولوله‌های کربنی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 68-77]
 • رزین‌ اپوکسی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی- سیلیکات لایه‌ای: عوامل موثر بر شکل‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • رزین چسبنده بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 64-75]
 • رزین فنولی روش های تهیه و بهبود مقاومت اکسایشی ایروژل های کربنی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 36-45]
 • رزین‌های گرماسخت اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 66-75]
 • رسانای گرمایی مروری کوتاه بر کامپوزیت ایروژل ‏های پلیمری رسانای گرما [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • رسانایی الکتریکی معرفی پلی‌(4،3- اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)-پلی‌استیرن سولفونات به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • رسانندگی پوشش های پلیمری دارای نانوذرات ITO: عوامل مؤثر بر خواص رسانایی و نوری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 55-62]
 • رسانندگی الکتریکی چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 4-22]
 • رسانندگی گرمایی تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی پلی‌استیرن منبسط [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 18-23]
 • رسانندگی یونی بررسی عملکرد الکترولیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌وینیلیدن‌ فلوئورید (PVDF) در باتری‌های یون لیتیم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]
 • رسوب‌دهی رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 32-44]
 • رسوب‌دهی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • رسوب‌دهی واکنشی روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 42-50]
 • رشد اقتصادی مروری بر اهمیت پیاده‌سازی حقوق مالکیت فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 32-35]
 • رفتار خستگی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • رفتار رئولوژی آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 66-74]
 • رگ نقش پلیمرهای کاهنده نیروی مقاوم در بهبود جریان خون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 63-73]
 • رگ ‌مصنوعی ساخت کاشتینه‌های رگ‌ مصنوعی بر پایه‌ پلی‌یورتان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • رنگ الوان بخش جنبی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-77]
 • رنگینه های پلیمری شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-76]
 • رهایش نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 17-26]
 • رهایش پایدار بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]
 • رهایش دارو فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 26-37]
 • رهایش کنترل شده مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-66]
 • رهایش کنترل شده سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 3-12]
 • رهایش کنترل‌شده کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در مهندسی بافت: داربست‌هایی با رهایش آهسته عامل های رشد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 31-41]
 • رهایش کنترل‌شده کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 28-39]
 • رهایش کنترل‌شده دارو ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 42-52]
 • رو شهای تعادل جمعیت رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 71-81]
 • رو شهای تهیه فیلم های نازک دهانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 58-70]
 • رو شهای تولید نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 86-107]
 • روانکار مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 60-72]
 • روش تاگوچی بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 4-12]
 • روش تبخیر حلال کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش تولید جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 13-23]
 • روش حداقل مربعات تعیین نسبت های واکنش پذیری با استفاده از روش های خارج مسیر (روش های معمولی و تعمیم یافته حداقل مربعات خطی) و در مسیر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 37-53]
 • روش شبکه‌ای‌شدن مروری بر سامانه‌های تشکیل‌شونده درجا برای التیام زخم [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]
 • روش شیمیایی اسفنج شدن اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 28-36]
 • روش کشش تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 3-15]
 • روش ناپیوسته ساختارهای سلولی فوم های پلی وینیل الکل تهیه شده با روش ناپیوسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش های انتقال فناوری مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-65]
 • روش های ریاضی اهمیت و جایگاه پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-46]
 • روش های ساخت پیش‌آغشته‌ها اثر پارامترهای فراورش بر خواص پیش‌آغشته‌های تولید شده به دو روش حلالی و مذاب داغ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 72-82]
 • روش های عددی روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 48-58]
 • روش های کمی مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-65]
 • روش های یکفی مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-65]
 • روش‌های اصلاح شیمیایی مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • روش‌های اندازه‌گیری سایش مروری بر سایش در لاستیک‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 27-35]
 • روش‌های سنتز میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 71-81]
 • روش‌‌های سنتز روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 61-71]
 • روغن مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 60-72]
 • رونشینی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • روی اکسید مروری برکاربردهای نانوساختارهای روی اکسید در صنایع پلیمری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-42]
 • روی کلرید پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف و ذرات میان تخلخلی سیلیکا : ساختار و خواص پلیمر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • ریز پراش پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • ریز پرکننده مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 49-60]
 • ریزامولسیون شکل شناسی کنترل شده نانوخاک رس در ذرات نانوپلیمر از راه پلیمرشدن ریزامولسیونی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 46-57]
 • ریزپلاستیک ها ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • ریزساختار مروری بر کاربرد طیف سنجی مغناطیسی هسته درتجزیه ریزساختار پلیمرهای وینیلی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 4-15]
 • ریزساختار ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی -2 لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19]
 • ریزساختار ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • ریزساختار HTPB مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 66-76]
 • ریزگویچه کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 20-26]
 • ریسندگی شیمی و تکنولوژی پلیمرهای پیشرفته: 1- مروری بر روش‌‌های تهیه، خواص و کاربرد‌های الیاف طبیعی ابریشم عنکبوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریشه‌های تنفسی پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • رئولوژی بررسی شکل‌شناسی و خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اتیلن وینیل استات- نانوخاک رس [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-20]
 • رئولوژی شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 114-125]
 • رئولوژی رئولوژی تعلیق‌های نانوذرات سلولوزی و اهمیت کاربردی آن‌ها در پلیمرهای گرانروکشسان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 45-53]
 • رئولوژی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • رئولوژی اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ز

 • زاویه تماس ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • زاویه هم نشینی رشته ها مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 74-85]
 • زایلان مروری بر قابلیت بالقوه همی‌سلولوزها در تولید محصولات باارزش افزوده زیاد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 29-41]
 • زخم پوش الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • زخم پوش بررسی خواص ضد باکتری نانوکامپوزیت های کیتوسان حاوی نانو ذرات فلزی برای استفاده در زخم پوش ها: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زخم پوش‌ها دارو‌رسانی شخصی‌سازی‌شده با کاربرد فناوری نوین چاپ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 39-50]
 • زخم‌پوش مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 65-80]
 • زخم‌پوش نانوالیاف آمیخته‌های پلی‌یورتان-پلیمرهای طبیعی برای کاربرد به‌عنوان زخم‌پوش‌های الکتروریسی‌شده [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 15-29]
 • زخم‌پوش مروری بر سامانه‌های تشکیل‌شونده درجا برای التیام زخم [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]
 • زنجیر مارپیچی مروری بر پلیمرهای کوئوردینانسی مارپیچی آرایش‌یافته با برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • زیرقرمز دور مروری بر کاربرد زیست‌سرامیک‌ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 41-51]
 • زیرلایه رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 32-44]
 • زیست بسپار مروری بر جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پلی‌ساکاریدهای غیرسلولوزی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • زیست پالایش مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 66-75]
 • زیست پالایش مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • زیست پالایشگاه جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت راهبردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-36]
 • زیست‌ پزشکی کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در دندان پزشکی بازساختی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 67-78]
 • زیست پلیمر تولید انرژی از پسماندهای زیست پلیمری طبیعی صنایع کاغذسازی برای کاهش آثار منفی زیست محیطی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • زیست پلیمر میکروبی اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 28-16]
 • زیست تجزیه پذیر کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • زیست تخریب پذیر نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر بر پایه پلی وینیل الکل تقویت شده با نانوسلولوز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 82-90]
 • زیست تخریب پذیر کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • زیست تخریب پذیری کاربرد پلی‌یورتان در سامانه دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 31-38]
 • زیست تخریب پذیری مروری بر ویژگی ها و کاربردهای اتیل سلولوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیست توده گلیسرول به عنوان یک ماده خام پر کاربرد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 12-26]
 • زیست توده مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • زیست توده پلیمری جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت راهبردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-36]
 • زیست دیزل گلیسرول به عنوان یک ماده خام پر کاربرد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 12-26]
 • زیست سازگاری مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 76-85]
 • زیست سازگاری کاربرد پلی‌یورتان در سامانه دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 31-38]
 • زیست سازگاری مروری بر ویژگی ها و کاربردهای اتیل سلولوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیست سوخت جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت راهبردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-36]
 • زیست سوخت گلیسرول به عنوان یک ماده خام پر کاربرد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 12-26]
 • زیست مولکولی پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-71]
 • زیست نانو مواد نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • زیست‌پالایش مروری بر قابلیت بالقوه همی‌سلولوزها در تولید محصولات باارزش افزوده زیاد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 29-41]
 • زیست‌پلیمر بررسی تاثیر حلال و نرم کننده بر خواص مکانیکی بیونانوکامپوزیت‌های کیتوزان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 62-71]
 • زیست‌پلیمر مروری بر زیست‌پلیمرهای استفاده‌شده در هیدروژل‌های مواد آرایشی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 52-69]
 • زیست‌تخریب‌پذیر کاربرد حلال‌های بسیار اوتکتیک طبیعی به‌عنوان نرم‌کننده در تهیه فیلم‌های پلیمری طبیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 3-19]
 • زیست‌تخریب‌پذیر مرور کلی بر کاربرد نانومواد و پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 19-28]
 • زیست‌تخریب‌پذیری مروری بر اصول طراحی مولکولی و تهیه پلیمرهای حافظه شکلی پاسخگو به دما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 86-97]
 • زیست‌توده چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • زیست‌جوهر مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 14-26]
 • زیست‌چاپ مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 14-26]
 • زیست‌دسترسی فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 26-37]
 • زیست‌رزین رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌سازگاری ساخت کاشتینه‌های رگ‌ مصنوعی بر پایه‌ پلی‌یورتان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • زیست‌سازگاری ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 42-52]
 • زیست‌سرامیک مروری بر کاربرد زیست‌سرامیک‌ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 41-51]
 • زیست‌کامپوزیت رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌کوپلیمر رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌مواد پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 3-13]
 • زیست‌‌مواد پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 17-27]
 • زیست‌مواد شیمیایی مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • زیگلر ناتا مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 84-91]

ژ

 • ژل ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 42-52]
 • ژل‌‌ آلی ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 42-52]
 • ژل‌ پرشده‌امولسیونی مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 94-102]
 • ژل مغناطیسی کامپوزیت‌ها و ژل‌های پلیمری مغناطیسی حاوی نانوذرات مگنتیت [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 3-13]
 • ژلاتین هیدروژل‌های ابرجاذب برپایه پروتئین‌ها و هومو پلی‌آمینواسیدها: سنتز و کاربردها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-40]
 • ژل‌شدن یونی مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 4-19]
 • ژلما مروری بر روش‌های میکروساخت هیدروژل‌های ژلما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 50-62]
 • ژئوپلیمر بررسی خواص ژئوپلیمرها برای استفاده به‌عنوان مصالح پایدار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]

س

 • ساختار کاربرد نانولوله‌های کربنی در داربست‌های پایه پلیمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 15-24]
 • ساختار نگاهی کلی به ساختار و خواص نفیون با توجه به کاربرد آن در غشای تبادل پروتون پیل سوختی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-40]
 • ساختار-خواص اثر ساختاری انواع ابرروان‌کننده‌ها روی برهم‌کنش با ذرات فعال بتن و خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 38-49]
 • ساختار بلور مایع مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آن‌ها بر خواص نهایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-56]
 • ساختار پلیمر اثر ساختار پلیمر و پارامترهای فراورش بر خواص الیاف خاب چمن مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-73]
 • ساختار چندلایه معرفی کشتی هوایی و چسب‌های پلی‌یورتانی ویژه آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 40-57]
 • ساختار دوخاصیتی مروری بر تهیه نانوالیاف دوخاصیتی با روش الکتروریسی‌ همبَر [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 36-52]
 • ساختار زنجیر پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 3-17]
 • ساختار سلولی ساختارهای سلولی فوم های پلی وینیل الکل تهیه شده با روش ناپیوسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار شیمیایی همی‌سلولوزها: آثار، انواع و کاربردهای آنها به عنوان پلیمرهای مقاومت خشک کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 13-25]
 • ساختار کامپوزیتی مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]
 • ساختار و خواص سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • ساختمان مروری بر کاربردهای پلی‌اوره در صنعت ساختمان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • ساز و کار شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 114-125]
 • سازگارسازی سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 3-15]
 • سازگارکننده مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-47]
 • سازگارکننده مروری بر عملکرد موم‌های عامل‌دار، به‌عنوان سازگارکننده و کمک‌سازگارکننده در کامپوزیت‌های پلیمری [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 3-13]
 • سازه هوایی به‌کارگیری پوسته‌های پلیمری در فناوری مورفینگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 26-34]
 • سازوکار مروری بر سازوکارهای احتمالی تخریب گرمایی پلی سیلوکسا نها [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 25-33]
 • سازوکار نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 4-19]
 • سازوکار عملکرد مروری بر سلول های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه یابی آن ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 44-54]
 • سازوکار مخاطچسبی سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-13]
 • سازوکار مخاط‌چسبی پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-14]
 • سازوکار و سینتیک سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 44-65]
 • سازوکار وادادگی چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 39-49]
 • سازوکار وادادگی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • سازوکارهای سایش مروری بر سایش در لاستیک‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 27-35]
 • سامانه پوششی مروری بر کاربردهای پلی‌اوره در صنعت ساختمان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • سامانه پیونده مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 66-76]
 • سامانه تشکیل‌شونده درجا مروری بر سامانه‌های تشکیل‌شونده درجا برای التیام زخم [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]
 • سامانه دارو رسانی نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • سامانه دارورسانی پلی‌یورتان‌های ضدباکتری برای کاربردهای پزشکی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 3-15]
 • سامانه‌ دارورسانی پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-14]
 • سامانه نوین دارورسانی بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]
 • سامانه های پراکندگی جامد کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه های دارو رسانی هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 16-27]
 • سامانه های دارورسانی مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • سامانه های دارورسانی سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-13]
 • سامانه‌های دارورسانی تراپوستی خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 3-14]
 • سامانه‌های سبک‌تر از هوا معرفی کشتی هوایی و چسب‌های پلی‌یورتانی ویژه آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 40-57]
 • سامانه‌های نوین دارورسانی مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 45-56]
 • سایش مروری بر سایش در لاستیک‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 27-35]
 • سپر گرمایی ساز و کار فداشوندگی سپرهای گرمایی نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمر گرما سخت و خاک ‌رس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 4-9]
 • سترون سازی معرفی کتاب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 92-93]
 • سخن سردبیر سرمقاله [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 3-3]
 • سرعت اختلاط مروری کوتاه بر اثر پارامترهای فرایند بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی برپایه پلی‌بوتادی‌ان منتهی به گروه هیدروکسیل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 52-62]
 • سرعت همزدن اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 28-16]
 • سرعت هوادهی اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 28-16]
 • سطح مشترک مروری بر عملکرد موم‌های عامل‌دار، به‌عنوان سازگارکننده و کمک‌سازگارکننده در کامپوزیت‌های پلیمری [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 3-13]
 • سطح‌فعال تغییرپذیر پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 42-51]
 • سل-ژل آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • سلاح غیرکشنده بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 64-75]
 • سلول کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 26-35]
 • سلول خورشیدی کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-105]
 • سلول خورشیدی راه‌کارهای افزایش بازده سلول‌های خورشیدی پلیمری برپایه پلی(3-هگزیل‌تیوفن) و فنیل-C-بوتیریک اسید متیل استر [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 20-31]
 • سلول خورشیدی آلی کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 51-64]
 • سلول‌ خورشیدی آلی نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین پایه‌گرافنی و کاربرد آن‌ها در طراحی سلول‌های خورشیدی آلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 4-16]
 • سلول خورشیدی پلیمری مروری بر سلول های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه یابی آن ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 44-54]
 • سلول خورشیدی پلیمری معرفی پلی‌(4،3- اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)-پلی‌استیرن سولفونات به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • سلول خورشیدی پلیمری سلول‌های خورشیدی پلیمری: اجزای سازنده، تولید، کاربردها و بازار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-78]
 • سلول خورشیدی پلیمری برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • سلول خورشیدی حساس شده به رنگینه مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 80-89]
 • سلول خورشیدی حساس شده به رنگینه الکترود مقابل پلیمری در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگینه [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • سلول های بنیادی اخبار علمی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 86-89]
 • سلولوز ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 49-57]
 • سلولوز مروری بر ویژگی ها و کاربردهای اتیل سلولوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سمیت سلولی بررسی خواص ضد باکتری نانوکامپوزیت های کیتوسان حاوی نانو ذرات فلزی برای استفاده در زخم پوش ها: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنتز اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 28-36]
 • سنتز معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 74-75]
 • سنتز کاربرد واکنشگرهای پلیمری در سنتزهای کتابخانه ای [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-58]
 • سنتز کاهش حساسیت مواد پرانرژی با استفاده از محمل‌های پلی‌یورتانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 56-65]
 • سنتز پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • سنتز کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 40-51]
 • سنتز شیمیایی معرفی پلی‌(4،3- اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)-پلی‌استیرن سولفونات به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • سنتز کتابخانه ای کاربرد واکنشگرهای پلیمری در سنتزهای کتابخانه ای [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-58]
 • سوپرکولینگ مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره سازی انرژی: طراحی، خصوصیات و عملکرد حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوخت مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • سولیتون پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 58-71]
 • سیستم تحویل هوشمند کاربرد پلی‌یورتان در سامانه دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 31-38]
 • سیکلودکسترین نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 17-26]
 • سیکلودکسترین پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • سیلاب‌زنی پلیمری مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 38-49]
 • سیلاب‌زنی پلیمری مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به‌کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • سیلسزکیوکسان الیگومری چند وجهی مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-100]
 • سیلوکسان مروری بر سازوکارهای احتمالی تخریب گرمایی پلی سیلوکسا نها [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 25-33]
 • سیلیکا مروری بر اثر نانوذرات سیلیکا بر بلورینگی نانوکامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلی اتیلن سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلیکات لایه ای نانوکامپوزیت‌های اپوکسی- سیلیکات لایه‌ای: عوامل موثر بر شکل‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • سیلیکات های لایه ای مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت دوم : نانو مواد بازدارنده شعله [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-59]
 • سیلیکونها بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 77-85]
 • سیمان پوشش‌های کامپوزیتی-نانوکامپوزیتی ضدآب بر پایه سیمان-پلیمر امولسیونی: معرفی، ویژگی و کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 52-64]
 • سینتیک پخت مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 66-76]
 • سینتیک پخت اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 66-75]
 • سینتیک پخت مروری برسینتیک پخت نانوکامپوزیت‌های اپوکسی در مجاورت نانوذرات آهن اکسید [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 34-43]
 • سینتیک پخت اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 59-69]
 • سینتیک پلیمرشدن گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • سینتیک تخریب مروری بر سینتیک تخریب نانوکامپوزیت‌های اپوکسی دارای نانوذرات خاک رس [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 65-76]
 • سینتیک تخریب مطالعه سینتیک تخریب گرمایی کامپوزیت‌های اپوکسی-نانولوله‌های کربنی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 68-77]
 • سینتیک رهایش دارو دارو‌رسانی شخصی‌سازی‌شده با کاربرد فناوری نوین چاپ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 39-50]
 • سینتیک رهایش هیدروژل ها هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 16-27]

ش

 • شاخص پراکندگی کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 20-26]
 • شبکه ای شدن شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-76]
 • شبکه ای شدن مروری بر استفاده از تابش‌های یوننده در شبکه‌ای کردن پلیمرهای طبیعی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 113-120]
 • شبکه پلیمر پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-73]
 • شبکه سه بعدی سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 3-15]
 • شبکه غذایی ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • شبکه های در هم نفوذ کننده هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 16-27]
 • شبکه‌ای شدن نوری مروری بر روش‌های میکروساخت هیدروژل‌های ژلما [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 50-62]
 • شبکه‌ای‌شدن شیمیایی مروری بر هیدروژل‌های کلیک زیست‌پایه تهیه شده با واکنش‌های دیلز‌‌-‌آلدر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]
 • شبکه‌ای‌شدن فیزیکی مروری بر هیدروژل‌های کلیک زیست‌پایه تهیه شده با واکنش‌های دیلز‌‌-‌آلدر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-30]
 • شبکه‌ای‌کننده نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 17-26]
 • شبیه سازی شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 58-65]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 16-31]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی مطالعه برخی از خواص نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 4-26]
 • شبیه‌سازی مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • شبیه‌سازی مکانیک کوانتومی کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • شتاب دهنده‌ چسب‌ها و سامانه‌های اپوکسی تک‌جزئی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 52-63]
 • شرکت Cobetter filteration بخش جنبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 69-75]
 • شرکت DOW بخش جنبی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-84]
 • شرکت Eni بخش جنبی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 76-83]
 • شرکت ایران یاسا بخش جنبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 69-75]
 • شرکت پولیکا نوین بخش جنبی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 80-87]
 • شرکت جوتن Jotun بخش جنبی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 80-87]
 • شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران بخش جنبی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-84]
 • شرکت لاستیک دنا بخش جنبی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 76-83]
 • شعاع چرخش مطالعه برخی از خواص نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 4-26]
 • شفافیت نوری پوشش های پلیمری دارای نانوذرات ITO: عوامل مؤثر بر خواص رسانایی و نوری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 55-62]
 • شکست سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • شکست‌های ترد و چکش‌خوار سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • شکل شناسی عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 30-38]
 • شکل شناسی مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-47]
 • شکل شناسی نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 86-107]
 • شکل شناسی نانوکامپوزیت های کو پلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 1- مروری بر شکل شناسی، تبلور و خواص حرارتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]
 • شکل شناسی مروری بر شکل‌شناسی، خواص گرمایی، مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های پلی(‌آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن) و نانولوله‌های کربنی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • شکل شناسی فازی اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • شکل شناسی فازی بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 4-12]
 • شکل‌شناسی بررسی شکل‌شناسی و خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اتیلن وینیل استات- نانوخاک رس [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-20]
 • شکل‌شناسی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی- سیلیکات لایه‌ای: عوامل موثر بر شکل‌شناسی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • شکل‌شناسی راه‌کارهای افزایش بازده سلول‌های خورشیدی پلیمری برپایه پلی(3-هگزیل‌تیوفن) و فنیل-C-بوتیریک اسید متیل استر [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 20-31]
 • شناسایی تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • شناسایی اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • شناسایی پلیمرها پیشرفت‌های اخیر در شناسایی پلیمرها با استفاده از پراش پرتو ایکس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • شناسایی ساختار مروری بر جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پلی‌ساکاریدهای غیرسلولوزی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • شناسایی ساختار شیمیایی روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 124-132]
 • شیراکاوا با مشاهیر [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-137]
 • شیرین سازی آب مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت های مکسین- پلیمر در شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیمی فیزیک معرفی کتاب [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 93-94]
 • شیمی قیر قیرهای اصلاح‌شده با پلیمر: مشخصه‌ها، مزایا و چالش‌ها [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 74-82]
 • شیمی کلیک پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 17-27]
 • شیمی محاسباتی کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]

ص

 • صنایع غذایی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: کاربردها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های رفع آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-70]
 • صنایع ورق بخش جنبی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 84-91]
 • صنعت بسته‌بندی مرور کلی بر کاربرد نانومواد و پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 19-28]

ض

 • ضایعات بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 4-12]
 • ضایعات مشکلات وجود PVC در بازیافت پلی(اتیلن ترفتالات) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 96-100]
 • ضخامت اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 52-63]
 • ضد اکسنده تخریب پوشش اسفنج پلی‌یورتان: سازوکارهای تخریب، روش‌های ارزیابی و شیوه‌های ممانعت از آن [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • ضد حلال پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 74-89]
 • ضدباکتری پلی‌یورتان‌های ضدباکتری برای کاربردهای پزشکی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 3-15]
 • ضدمیکروب بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 98-107]
 • ضریب اتلاف کامپوزیت‌های پلیمری دی‌الکتریک: معرفی و کاربردها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 25-33]
 • ضریب برهمکنش حلال- پلیمر روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • ضریب جذب صوت اسفنج‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر جاذب صوت: مروری بر ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]

ط

 • طراحی مروری بر تهیه نانوالیاف دوخاصیتی با روش الکتروریسی‌ همبَر [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 36-52]
 • طراحی افشانک مروری بر تهیه نانوالیاف دوخاصیتی با روش الکتروریسی‌ همبَر [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 36-52]
 • طراحی ذرات دوخاصیتی ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 36-49]
 • طراحی لیگاند کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 82-94]
 • طول عمر طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 4-12]
 • طول عمر طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • طول عمر رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • طول‌عمر لوله مروری بر دوام لوله‌های فاضلاب پلی‌وینیل‌کلرید: عوامل ساختاری و عملکردی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 22-33]
 • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته مروری بر کاربرد طیف سنجی مغناطیسی هسته درتجزیه ریزساختار پلیمرهای وینیلی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 4-15]
 • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 16-21]
 • طیف‌سنجی روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 124-132]

ظ

 • ظروف تحت فشار مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]
 • ظروف یکبار مصرف مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]

ع

 • عامل اتصال اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 66-75]
 • عامل اصلاح کننده سیلانی اصلاح کننده های سیلانی: معرفی و کاربرد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-43]
 • عامل پخت مروری کوتاه بر اثر پارامترهای مواد بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی بر پایه پلی‌بوتادی‌ان با گروه هیدروکسیل انتهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • عامل پخت مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • عامل پخت تک‌جزئی چسب‌ها و سامانه‌های اپوکسی تک‌جزئی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 52-63]
 • عامل پیوندی پلیمری خنثی بررسی عوامل پیوندی پلیمری خنثی در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی و مواد منفجره پلاستیکی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • عامل جفت کننده شیمیایی مروری بر عمل‌آوری‌های شیمیایی الیاف طبیعی برای استفاده در کامپوزیت‌های تقویت ‌شده با الیاف طبیعی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 76-87]
 • عامل رﺷد کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در مهندسی بافت: داربست‌هایی با رهایش آهسته عامل های رشد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 31-41]
 • عامل سطح‌فعال تغییرپذیر پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 36-44]
 • عامل مؤثر چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 39-49]
 • عامل هسته ‎زا اثر مشخصه‌های عامل هسته‌زا بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی بر اسفنج‌های پلی‌اتیلن [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 43-56]
 • عامل‌دارکردن تهیه و عامل‌دارکردن نانولوله‌های کربن و خواص نانوکامپوزیت‌های آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 85-106]
 • عامل‌دارکردن نانوالیاف پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 17-27]
 • عاملیت رزین اپوکسی محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 16-21]
 • عایق کنترل آرایش نانوالیاف الکتروریسی شده با استفاده از جمع کننده‌های ترکیبی رسانا- عایق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-58]
 • عرضه و تقاضا مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 91-97]
 • عصب محیطی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • علمی اخبار علمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 72-73]
 • عمر انباری سامانه‌های پخت دوگانه‌ رزین اپوکسی برای استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 56-67]
 • عمر انباری مرور کلی بر کاربرد نانومواد و پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 19-28]
 • عمر کاربری مروری کوتاه بر اثر پارامترهای فرایند بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی برپایه پلی‌بوتادی‌ان منتهی به گروه هیدروکسیل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 52-62]
 • عمر کاربری مروری کوتاه بر اثر پارامترهای مواد بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی بر پایه پلی‌بوتادی‌ان با گروه هیدروکسیل انتهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • عمرکاربری مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 66-76]
 • عمرنگه داری پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: کاربردها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های رفع آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-70]
 • عمل آوری راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 94-101]
 • عملکرد باتری مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-33]
 • عنکبوت شیمی و تکنولوژی پلیمرهای پیشرفته: 1- مروری بر روش‌‌های تهیه، خواص و کاربرد‌های الیاف طبیعی ابریشم عنکبوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل پف زا ساختارهای سلولی فوم های پلی وینیل الکل تهیه شده با روش ناپیوسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل شیمیایی کوپلیمرها و نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-آکریلات آب‌پایه و پخت شونده با UV [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 102-113]
 • عوامل فعال کننده سطحی عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 30-38]
 • عوامل واکنشگر پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 39-51]

غ

 • غشا بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 36-41]
 • غشا غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 4-21]
 • غشاهای بر پایه پلیمر مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت های مکسین- پلیمر در شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غشاهای پلیمری ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • غشای پلیمری مروری بر غشاهای پلیمری به‌کار رفته در بازسازی هدایت‌شده بافت پیرادندانی: بخش 1 [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • غشای پلیمری ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • غشای تبادل پروتون پیل سوختی نگاهی کلی به ساختار و خواص نفیون با توجه به کاربرد آن در غشای تبادل پروتون پیل سوختی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-40]
 • غشای جذب شدنی مروری بر غشاهای پلیمری به‌کار رفته در بازسازی هدایت‌شده بافت پیرادندانی: بخش 1 [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • غشای رسانا مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 30-44]
 • غشای متخلخل تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 3-15]
 • غشای نامتقارن غشاهای الکتروریسی‌شده چندلایه‌‌ای نامتقارن و سازه‌های حاوی یاخته: دو راهبرد برای شتاب‌دهی التیام زخم‌های پوست [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]
 • غشای نانولیفی؛ الکتروریسی؛ پلی اترسولفون مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 4-15]
 • غلتک بخش جنبی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 78-85]
 • غلظت پلیمر مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • غیر زاتی پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • غیرتراوا پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 74-89]
 • غیرخطی اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ف

 • فاصله هم‌نشینی رشته ها مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 74-85]
 • فاضلاب مروری بر دوام لوله‌های فاضلاب پلی‌وینیل‌کلرید: عوامل ساختاری و عملکردی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 22-33]
 • فاین بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 57-66]
 • فتوپلیمر رزین‌های مستعد شبکه‌ای‌شدن نوری در چاپ سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فداشوندگی گرمایی ساز و کار فداشوندگی سپرهای گرمایی نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمر گرما سخت و خاک ‌رس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 4-9]
 • فراورش مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • فراورش مذاب مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • فرایند Hostalen فناوری‌ها و کاتالیزگرهای تولید پلی‌اتیلن با فرایند دوغابی: مروری بر ثبت اختراعات [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 3-13]
 • فرایند آبکافت مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی مروری بر ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری با فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 3-14]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2 [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-46]
 • فرایند حلال‌گرمایی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • فرایند دوغابی فناوری‌ها و کاتالیزگرهای تولید پلی‌اتیلن با فرایند دوغابی: مروری بر ثبت اختراعات [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 3-13]
 • فرآیند رشته پیچی بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 26-37]
 • فرایند ساخت برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • فرآیند ساخت بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 26-37]
 • فرایند و ولکانش رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 71-81]
 • فرایندهای غشایی غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 4-21]
 • فریت کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 13-22]
 • فسفولیپید فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 26-37]
 • فشردگی مولکولی عوامل مؤثر بر فشردگی مولکولی و اثر آن بر خواص مکانیکی اپوکسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 44-56]
 • فضاویژگی اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-48]
 • فعالیت ضدباکتری مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 113-123]
 • فلزات سنگین حذف فلزات سنگین از آب و پساب‌ها به وسیله جذب توسط انواع مختلف ژل‌های پلیمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • فلوئورسانس پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-69]
 • فلوئوروپلیمر غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 4-21]
 • فن چاپ سه‌بعدی مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 45-56]
 • فناوری اهمیت و جایگاه پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-46]
 • فناوری مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-65]
 • فناوری مروری برکاربردهای نانوساختارهای روی اکسید در صنایع پلیمری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-42]
 • فناوری نانو فناوری نانو در چقرمه سازی رزین های اپوکسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 72-88]
 • فناوری هدفمند مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 91-97]
 • فنیل-C-‌بوتیریک اسید متیل استر راه‌کارهای افزایش بازده سلول‌های خورشیدی پلیمری برپایه پلی(3-هگزیل‌تیوفن) و فنیل-C-بوتیریک اسید متیل استر [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 20-31]
 • فوتوکرومیک پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 37-47]
 • فوم ساختارهای سلولی فوم های پلی وینیل الکل تهیه شده با روش ناپیوسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • فوم و عایق‌های پلی اورتان Urica بخش جنبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 79-85]
 • فیلم انعطاف پذیر بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 36-41]
 • فیلم‌ بسیارنازک مروری بر وابستگی انرژی آزاد سطح به ضخامت در فیلم‌های نازک پلیمری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 71-78]
 • فیلم پلیمری مروری بر بسته‌بندی‌های غذایی ضدمیکروب با رهایش کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-66]
 • فیلم پلیمری فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 29-39]
 • فیلم پلیمری طبیعی کاربرد حلال‌های بسیار اوتکتیک طبیعی به‌عنوان نرم‌کننده در تهیه فیلم‌های پلیمری طبیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 3-19]
 • فیلم نانوکامپوزیت شکل شناسی کنترل شده نانوخاک رس در ذرات نانوپلیمر از راه پلیمرشدن ریزامولسیونی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 46-57]
 • فیلم های پلی اتیلنی بخش جنبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 68-82]
 • فیلمهای دهانی فیلم های نازک دهانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 58-70]
 • فیلم‌های دهانی بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 3-17]

ق

ک

 • کاتالیزگر مروری کوتاه بر اثر پارامترهای مواد بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی بر پایه پلی‌بوتادی‌ان با گروه هیدروکسیل انتهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • کاتالیزگر فناوری‌ها و کاتالیزگرهای تولید پلی‌اتیلن با فرایند دوغابی: مروری بر ثبت اختراعات [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 3-13]
 • کاتالیزگر زیگلر-ناتا کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • کاتالیزور نانوکامپوزیت‌های فلز- پلیمردارای نانوذرات فعال با خاصیت کاتالیزوری و زیست‌کشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 33-55]
 • کاتالیزور کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • کاتالیزور تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • کاتالیزور پلیمری کاربرد واکنشگرهای پلیمری در سنتزهای کتابخانه ای [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-58]
 • کاتالیزور چندمرکزی کاتالیزورهای چندمرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 108-117]
 • کاتالیزور زیگلر ناتا اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-48]
 • کاتالیزور زیگلر ناتا بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 57-66]
 • کاتالیزور فیلیپس پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-57]
 • کاتالیزور کروم-سیلیکا پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-57]
 • کاتالیزوهای تک موضعی کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 82-94]
 • کاتالیزوهای فلزات واسطه انتهایی کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 82-94]
 • کاتالیست مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 27-35]
 • کاتیونی مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 60-72]
 • کاربرد بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 4-12]
 • کاربرد پلیمرهای پرانرژی: معرفی و کاربردها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-69]
 • کاربرد مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 4-15]
 • کاربرد خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 3-14]
 • کاربرد اصلاح کننده های سیلانی: معرفی و کاربرد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-43]
 • کاربرد میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 71-81]
 • کاربرد کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 40-51]
 • کاربرد الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • کاربرد نگاهی کلی به ساختار و خواص نفیون با توجه به کاربرد آن در غشای تبادل پروتون پیل سوختی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-40]
 • کاربرد مروری کوتاه بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری تهیه شده از طریق پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی برگشت‌پذیر (RAFT) در دارورسانی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 42-55]
 • کاربرد تجزیه ای پلیمرهای پاسخگو به محرک برای کاربردهای تجزیه‌ای و زیست‌حسگری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-71]
 • کاربرد گرمارنگ پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 25-38]
 • کاربردها فیلم های نازک دهانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 58-70]
 • کاربردها اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 36-48]
 • کاربردهای ترانوستیک نانوذرات مغناطیسی: از سنتز تا کاربردهای ترانوستیک [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 61-83]
 • کاربردهای دندان‌پزشکی کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در دندان پزشکی بازساختی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 67-78]
 • کاربردهای زیستی اصلاح سطح نانوذرات آهن از طریق واکنش های کلیک جهت استفاده در کاربردهای زیست پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 16-26]
 • کاشت درون‌تنی بررسی کاربرد داربست‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 16-30]
 • کاشتنی ها سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 3-12]
 • کاشتینه زیرپوستی نقش پلیمرهای به‌کاررفته در رهایش هورمون از سامانه‌های ضدبارداری در پیشگیری‌ از بارداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 18-29]
 • کاغذ کاربرد نشاسته به عنوان افزودنی مقاومت خشک در کاغذسازی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 90-101]
 • کاغذ مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 113-123]
 • کاغذسازی تولید انرژی از پسماندهای زیست پلیمری طبیعی صنایع کاغذسازی برای کاهش آثار منفی زیست محیطی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • کامپوزیت معرفی کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 76-77]
 • کامپوزیت اتصال چسبی کامپوزیت های پلیمری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • کامپوزیت پیش رفت های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی بر پایه نانو ذرات [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • کامپوزیت اثر پارامترهای فراورش بر خواص پیش‌آغشته‌های تولید شده به دو روش حلالی و مذاب داغ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 72-82]
 • کامپوزیت اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 66-75]
 • کامپوزیت تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • کامپوزیت اصلاح کننده های سیلانی: معرفی و کاربرد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-43]
 • کامپوزیت ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • کامپوزیت اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 52-63]
 • کامپوزیت مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 38-47]
 • کامپوزیت کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 26-35]
 • کامپوزیت روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 61-71]
 • کامپوزیت مروری بر ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری با فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 3-14]
 • کامپوزیت مروری کوتاه بر کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته چاپ-شده‌ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 44-60]
 • کامپوزیت‌ الیاف طبیعی مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-93]
 • کامپوزیت‌ بر پایه هیدروژل مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 94-102]
 • کامپوزیت چند عاملی کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 70-81]
 • کامپوزیت های تقویت شده با الیاف مروری بر عمل‌آوری‌های شیمیایی الیاف طبیعی برای استفاده در کامپوزیت‌های تقویت ‌شده با الیاف طبیعی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 76-87]
 • کامپوزیت‌های پلیمری مقدمه‌ای بر مفهوم واپیچش و جمع‌شدگی کامپوزیت‌ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • کامپوزیت‌های پلیمری بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 26-37]
 • کامپوزیت‌های پلیمری مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • کامپوزیت‌های پلیمری مروری بر عملکرد موم‌های عامل‌دار، به‌عنوان سازگارکننده و کمک‌سازگارکننده در کامپوزیت‌های پلیمری [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 3-13]
 • کامپوزیت‏های ماده تغییر فاز مروری کوتاه بر کامپوزیت ایروژل ‏های پلیمری رسانای گرما [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • کاهش بازتاب کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 13-22]
 • کاهش پسار مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • کاهش نیروی مقاوم نقش پلیمرهای کاهنده نیروی مقاوم در بهبود جریان خون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 63-73]
 • کبالت استواستونات پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف و ذرات میان تخلخلی سیلیکا : ساختار و خواص پلیمر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • کپسولی کردن کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-105]
 • کتاب بخش جنبی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • کتاب بخش جنبی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 118-133]
 • کتاب بخش جنبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 94-102]
 • کتاب بخش جنبی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • کتیرا بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 98-107]
 • کربن دی‌اکسید پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 36-44]
 • کربنات حلقوی تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-35]
 • کربنات حلقوی واکنش ها و کاربردهای تثبیت دی اکسیدکربن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 60-71]
 • کربوکسی‌متیل ‌سلولوز مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 113-123]
 • کسر حجمی شبکه روش‌های اندازه‌گیری ضریب برهم‌کنش حلال- پلیمر [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • کشت سلول مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های سه‌بعدی و متخلخل از راه الکتروریسی- قسمت اول: روش‌های فیزیکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • کشتی هوایی معرفی کشتی هوایی و چسب‌های پلی‌یورتانی ویژه آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 40-57]
 • کشش سطحی پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 3-18]
 • کلسیم کربنات ورق سنگی؛ تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلمات کلیدی: کامپوزیت کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 70-81]
 • کلید واژه: آلکیل آلومینیوم مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 27-35]
 • کمپلکس پلی الکترولیتی کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 40-51]
 • کمک کاتالیست مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 27-35]
 • کمک‌سازگارکننده مروری بر عملکرد موم‌های عامل‌دار، به‌عنوان سازگارکننده و کمک‌سازگارکننده در کامپوزیت‌های پلیمری [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 3-13]
 • کوپلیمر معرفی پایان نامه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 74-75]
 • کوپلیمر اتیلن- اکتن نانوکامپوزیت های کو پلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 1- مروری بر شکل شناسی، تبلور و خواص حرارتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]
 • کوپلیمر اتیلن- اکتن نانوکامپوزیت های کوپلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 2- مروری بر خواص مکانیکی و جریان شناسی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 18-28]
 • کوپلیمر اتیلن-اکتن آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 66-74]
 • کوپلیمر بلوکی مروری بر سنتز و مشخصه‌یابی بایندر کوپلیمر بلوکی پلی‌تتراهیدروفوران پلی‌‌اتیلن‌گلیکول (TPEG) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوپلیمر شدن تعیین نسبت های واکنش پذیری با استفاده از روش های خارج مسیر (روش های معمولی و تعمیم یافته حداقل مربعات خطی) و در مسیر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 37-53]
 • کوپلیمر قطعه ای پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 74-89]
 • کوپلیمر قطعه ای اوره-یورتان اسفنج‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر جاذب صوت: مروری بر ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • کوپلیمرهای دسته ای کاربرد میسل های مخلوط در سامانه های دارورسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 4-15]
 • کوپلیمریزاسیون کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوربیون بخش جنبی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 86-94]
 • کیتوسان تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • کیتوسان مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 113-123]
 • کیتوسان مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 65-80]
 • کیتوسان بررسی تاثیر حلال و نرم کننده بر خواص مکانیکی بیونانوکامپوزیت‌های کیتوزان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 62-71]
 • کیتوسان اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 54-65]
 • کیتوسان مروری بر زیست‌پلیمرهای استفاده‌شده در هیدروژل‌های مواد آرایشی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 52-69]
 • کیتوسان تهیه فیلم محافظ میوه از مواد لیگنوسلولوزی و کاربرد پیش‌عمل‌آوری ازونی کوتاه بر حل‌شدن آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 34-42]
 • کیتوسان بررسی خواص ضد باکتری نانوکامپوزیت های کیتوسان حاوی نانو ذرات فلزی برای استفاده در زخم پوش ها: مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیتین تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • کیفیت سطح پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 39-51]
 • کی‌لیت فسفر و اکسیژن کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]

گ

 • گازشدن مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • گازهای گلخانه‌ای بررسی خواص ژئوپلیمرها برای استفاده به‌عنوان مصالح پایدار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • گرافن معرفی کتاب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 92-93]
 • گرافن نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 86-107]
 • گرافن نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین پایه‌گرافنی و کاربرد آن‌ها در طراحی سلول‌های خورشیدی آلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 4-16]
 • گرافن بلوری‌شدن پلیمرها در مجاورت نانوپرکننده‌های کربنی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 14-25]
 • گرافن اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 54-65]
 • گرافن اکسید ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • گرانروکشسان اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • گرانروکشسان غیرخطی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • گرانروی پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-73]
 • گرانروی مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • گرانروی مروری کوتاه بر اثر پارامترهای مواد بر عمر کاربری پیشرانه جامد کامپوزیتی بر پایه پلی‌بوتادی‌ان با گروه هیدروکسیل انتهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • گرانروی رئولوژی تعلیق‌های نانوذرات سلولوزی و اهمیت کاربردی آن‌ها در پلیمرهای گرانروکشسان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 45-53]
 • گرانروی مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 66-76]
 • گران‌روی لاتکس بررسی روش‌های مختلف پلیمرشدن امولسیونی در تهیه لاتکس‌های پرجامد [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 18-33]
 • گردایش لایه‌به‌لایه گردایش لایه‌به‌لایه رهیافتی نوین به بهبود بازدارندگی شعله اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 16-25]
 • گرمارنگ پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 25-38]
 • گرماسخت مروری بر نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه‌ نانوذرات الماس [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 73-82]
 • گرماسنجی گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • گرمانرم مروری بر نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه‌ نانوذرات الماس [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 73-82]
 • گلیسیدیل آزید پلیمر مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • گلیسیدیل متاکریلات تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-35]
 • گلیکول‌کافت مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 50-61]

ل

 • لاتکس کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • لاتکس پارامترهای اثرگذار بر بهینه‌‌سازی تهیه لاتکس آکریلیک-استیرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 48-60]
 • لاتکس آکریلیک پوشش‌های کامپوزیتی-نانوکامپوزیتی ضدآب بر پایه سیمان-پلیمر امولسیونی: معرفی، ویژگی و کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 52-64]
 • لاتکس پرجامد بررسی روش‌های مختلف پلیمرشدن امولسیونی در تهیه لاتکس‌های پرجامد [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 18-33]
 • لاتکس تغییرپذیر پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 42-51]
 • لاستیک مروری بر سایش در لاستیک‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 27-35]
 • لاستیک اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 59-69]
 • لاستیک بخش جنبی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 79-85]
 • لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2 [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-46]
 • لاستیک طبیعی ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • لاستیک طبیعی رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 71-81]
 • لاستیک های صنعتی بخش جنبی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 78-85]
 • لاستیک هوشمند اخبار علمی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 86-89]
 • لاستیک؛ اسفنج لاستیکی؛ اسفنج سلول بسته؛ عامل پف زای شیمیایی عوامل موثر بر شکل شناسی و خواص اسفنج های لاستیکی سلول بسته [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 76-83]
 • لایه انتقال دهنده حفره معرفی پلی‌(4،3- اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)-پلی‌استیرن سولفونات به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • لایه گذاری بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 26-37]
 • لایه‌های نانولیفی کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در دندان پزشکی بازساختی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 67-78]
 • لحیم سرب- قلع چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 4-22]
 • لوله بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 36-41]
 • لوله پلی اتیلن مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 84-91]
 • لوله پلیمری مروری بر عوامل مؤثر بر فرایند جوش الکتریکی لوله‌های پلیمری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-93]
 • لوله‌های پلاستیکی مروری بر دوام لوله‌های فاضلاب پلی‌وینیل‌کلرید: عوامل ساختاری و عملکردی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 22-33]
 • لوله‌های عصبی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • لیتوگرافی پلیمرشدن نوری پلیمرهای نقش‌بسته مولکولی و نورساختار آن‌ها برای کاربرد در حسگرها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • لیتوگرافی سه‌بعدی نورآغازگرهای فرابنفش، فرابنفش مرئی و زیرقرمز نزدیک در فرایندهای چاپ سه‌بعدی نوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 58-70]
 • لیگاند دی‌ایمین کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • لیگاند فنوکسی-ایمین کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • لیگاندهای دی ایمینی کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 82-94]
 • لیگنین مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • لیگنین روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 124-132]
 • لیگنین اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • لیگنین چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • لیگنین- اشتعال گرافن-رهایش دارو اخبار علمی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 126-130]

م

 • ماتریس طبیعی برون‌یاخته‌ای بررسی کاربرد داربست‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 16-30]
 • ماده نانومتخلخل مروری بر انواع نانوکامپوزیت‌های برپایه پلیمرهای کوئوردینانسی نانومتخلخل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 32-41]
 • مالتن قیرهای اصلاح‌شده با پلیمر: مشخصه‌ها، مزایا و چالش‌ها [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 74-82]
 • مالکیت فکری مروری بر مهم‌ترین پایگاه ها و ابزارهای جست‌وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 70-79]
 • مالکیت فکری نگاهی کلی به مهم‌ترین پایگاه ‏های اطلاعاتی دربردارنده پروانه ‏های ثبت اختراع [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • مانگرو پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • متالورژی پودر قالبگیری تزریقی مخلوط پودر و پلیمر: روشی پیش رفته برای تولید قطعات پیچیده و دقیق مهندسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 4-20]
 • متالوسن رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2 [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-46]
 • متالوسن کاتالیزورهای چندمرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 108-117]
 • مجتمع پلاستیک طبرستان بخش جنبی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 70-77]
 • محرک پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • محرک-پاسخ پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 37-47]
 • محرک-پاسخ پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 29-42]
 • محرک-پاسخ پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 25-38]
 • محرک خارجی پیش رفت های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی بر پایه نانو ذرات [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • محرک زیستی پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 10-17]
 • محرک سبز پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 42-51]
 • محرک سبز پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 36-44]
 • محرک شیمیایی پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 10-17]
 • محرک فیزیکی پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 10-17]
 • محصول باارزش افزوده زیاد مروری بر قابلیت بالقوه همی‌سلولوزها در تولید محصولات باارزش افزوده زیاد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 29-41]
 • محصولات ورق سنگی؛ تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • محصولات جانبی مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • محصولات جانبی زیست‌پالایش رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • محصولات غذایی مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 66-75]
 • محصولات کشارزی مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 66-75]
 • محفظه Prohesion تخریب پوشش اسفنج پلی‌یورتان: سازوکارهای تخریب، روش‌های ارزیابی و شیوه‌های ممانعت از آن [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • محمل پلیمرهای پرانرژی: معرفی و کاربردها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-69]
 • محمل کاهش حساسیت مواد پرانرژی با استفاده از محمل‌های پلی‌یورتانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 56-65]
 • مخازن نفت سنگین مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به‌کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • مخاطچسبی سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-13]
 • مخلوط پودر و پلیمر قالبگیری تزریقی مخلوط پودر و پلیمر: روشی پیش رفته برای تولید قطعات پیچیده و دقیق مهندسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 4-20]
 • مخلوط‌کن داخلی مروری بر ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری با فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 3-14]
 • مدل انتهایی تعیین نسبت های واکنش پذیری با استفاده از روش های خارج مسیر (روش های معمولی و تعمیم یافته حداقل مربعات خطی) و در مسیر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 37-53]
 • مدل سازی اهمیت و جایگاه پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-46]
 • مدل سازی رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 71-81]
 • مدل سازی مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 66-76]
 • مدل سازی لایه نشانی همجوش مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 74-85]
 • مدل‌سازی مروری برسینتیک پخت نانوکامپوزیت‌های اپوکسی در مجاورت نانوذرات آهن اکسید [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 34-43]
 • مدل‌سازی مروری بر سینتیک تخریب نانوکامپوزیت‌های اپوکسی دارای نانوذرات خاک رس [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 65-76]
 • مدل‌سازی‌ مطالعه سینتیک تخریب گرمایی کامپوزیت‌های اپوکسی-نانولوله‌های کربنی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 68-77]
 • مدل‌سازی رسوبی ذوب شده دارو‌رسانی شخصی‌سازی‌شده با کاربرد فناوری نوین چاپ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 39-50]
 • مدل‌سازی مذاب‌نشانی مروری کوتاه بر کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته چاپ-شده‌ سه‌بعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 44-60]
 • مدل‌های ریاضی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • مرز کارایی اندازه گیری بهره وری و رتبه بندی واحدهای پژوهشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 92-99]
 • مرزمشترک سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 3-15]
 • مزدوج دارو-درختواره مطالعه درختواره‌های پلی‌آمیدوآمین مزدوج شده با دارو: سنتز و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 16-31]
 • مسمومیت کاتالیست کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسیر مخاطی سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-13]
 • مصاحبه اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-77]
 • مصالح پایدار بررسی خواص ژئوپلیمرها برای استفاده به‌عنوان مصالح پایدار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 65-77]
 • معادلات ممان مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 66-76]
 • معادلات موازنه تجمعی مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 66-76]
 • معرفی بخش جنبی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 72-86]
 • معرفی پایان نامه بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • معرفی سایت اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 70-80]
 • معرفی شرکت بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • معرفی کتاب اخبار علمی و سایر مطالب [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-77]
 • معرفی کتاب معرفی کتاب [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 140-141]
 • معرفی کتاب بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • معیارهای غربالگری مطالعه بازده پلیمرهای مختلف به‌کاررفته در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • مغناطیسی