نویسنده = مقصودنیا، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 94-102

ابوالفضل مقصودنیا