نویسنده = ابراهیمی بریسا، رحیم
تعداد مقالات: 3
1. تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-51

رحیم ابراهیمی بریسا؛ محرم حضرتی؛ ژینو شیخی؛ علیرضا شاکری


2. کاربرد نشاسته به عنوان افزودنی مقاومت خشک در کاغذسازی.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 90-101

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حمیدرضا توکلی


3. بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-85

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری