نویسنده = مهدی نیا، میثم
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر خواص و روش‌های تولید الیاف نانوسلولوز

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 3-17

میثم مهدی نیا؛ محراب مدهوشی


2. نانوسلولز و قابلیت تقویت کنندگی آن در پلیمرهای مختلف

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 72-84

میثم مهدی نیا؛ محراب مدهوشی