نویسنده = جمشیدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-48

زینب السادات شیخ‌الاسلامی؛ احمد جمشیدی