نویسنده = باقری، معصومه
تعداد مقالات: 3
1. خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 3-16

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی


3. خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-93

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی