نویسنده = بدوحی، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 98-107

رشید مقدادی کاسانی؛ سهیل بدوحی