کلیدواژه‌ها = پاسخگو به CO2
تعداد مقالات: 1
1. پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی