نویسنده = لاله عدل نسب
تعداد مقالات: 2
1. فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-37

لاله عدل نسب؛ فاطمه غفارزاده