نویسنده = میثم شعبانیان
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 84-91

ماهرو خالقی مقدم؛ میثم شعبانیان