نویسنده = مهدی غفاری
تعداد مقالات: 1
1. پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 58-71

مهدی غفاری؛ امین میرزایی